Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

 • Ledsagerbeviset gjelder i alle kommuner som har innført ordningen - ikke bare i kommunen du bor i.
 • Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.
 • Flyselskapene godtar ikke ledsagerbevis.
 • Enkelte private kulturarrangører godtar ordningen.

Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis (www.bufdir.no)

Hvem kan søke?

 • Du som har en funksjonsnedsettelse (fysisk eller psykisk) som vil vare over tid (vanligvis i mer enn to år) og trenger ledsager for å kunne delta i blant annet kulturaktiviteter på like vilkår med andre.
 • Du som har langvarig alvorlig psykisk lidelse.
 • Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose du har, som avgjør om du fyller vilkårene for å få kortet.
 • Det er ingen nedre aldersgrense.

Krav til søker

 • Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden.
 • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).

Hvem kan være ledsager?

Du bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager (en venn, familiemedlem eller støttekontakt).
Ledsager får ikke godtgjørelse med mindre det inngår i en annen avtale, for eksempel i et oppdrag som støttekontakt.

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis.

Slik søker du om nytt ledsagerbevis og fornyelse av ledsagerbevis

For å søke ledsagerbevis trenger du:

 • bilde av den som skal ha ledsagerbevis
 • legeattest fra fastlege, spesialist eller helse/omsorg

For å søke fornyelse av ledsagerbevis trenger du:

 • nytt bilde
 • eventuelt adresseendring

Bruk skjemaet nedenfor enten du skal søke for første gang eller søke om fornyelse. Huk av for det som gjelder.

Du kan søke elektronisk.

Søknadskjemaet for ledsagerbevis/fornyelse av ledsagerbevis

Du kan også laste ned og skrive ut skjemaet og sende det til:
Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen