Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om å få ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en en rekke arrangementer og visse transportmidler.

Du må fylle ut er søknadsskjema første gang du skal få ledsagerbevis.

Skjemaet finner du her.

Ferdig bevis vil du få tilsendt i posten.  

Har du allerede ledsagerbevis, kan du kontakte innbyggertorget på 32 04 00 00 for å få det fornyet. 

Hvem kan få?

Personer med nedsatt funksjonsevne kan søke. Det har ingen betydning om du mottar trygdeytelser.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemning
  • Hørselshemning
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

Pris

Ledsagerbeviset er gratis, og det utstedes til deg. Beviset lar ledsageren komme gratis med, mens innehaveren av beviset betaler vanlig pris på arrangementet.

 

Hvor kan man bruke beviset?

Beviset vil kunne brukes ved institusjoner og arrangementer over hele landet. Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbeviset i så fall gir.