Ungdomstorget

Ungdomstorget kan hjelpe deg som er mellom 13 og 25 år, og som bor i Drammen. Har du behov for å snakke med noen eller trenger hjelp til noe kan Ungdomstorget bistå.

Vårt tilbud

Vi kan blant annet bistå med følgende:

 • Støttesamtaler/få orden på vonde tanker
 • Hjelp til å søke skole/jobb
 • Hjelp til å kommunisere med andre hjelpeinstanser
 • Hjelp til å slutte med rus

Vi kan også snakke med foreldrene dine dersom du ønsker det.  All kontakt med Ungdomstorget er gratis, og vi har selvfølgelig taushetsplikt.

Du trenger ikke å bestille time på forhånd, og du vil bli møtt av en av oss som jobber på «torget» når du kommer til oss.

Nøkkelinformasjon

Hos oss jobber det voksne, trygge mennesker med bred erfaring innenfor ulike områder. Eksempelvis:

 • Uteteam
 • Psykisk helse og rus 
 • NAV
 • Oppfølgingstjenesten 
 • Voksenopplæringen
 • Familieteam (psykolog)
 • Helsestasjon for ungdom
 • Barnevern

Åpningstider

 • Mandag og torsdag fra kl. 12-16
 • Tirsdag og onsdag fra kl. 12-18
 • Fredag, lørdag og søndag stengt.

Telefon

40917030

E-post

ungdomstorget@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Torgeir Vraas plass 13
3044 Drammen