Løvåsjordet

Alle er velkommen til å bruke akebakkene i kommunen. Ta hensyn til egen og andres sikkerhet ved bruk av akebakken. 

Det er avdelingen for samferdsel, vei- og parkforvaltning som står for drift og vedlikehold av kommunens parker, grøntarealer og lekeplasser. 

Nøkkelinformasjon

  • Tilrettelagt for aking
  • Lyssatt

Besøksadresse

Gesellveien 15
3030 Drammen