Båndtvang

Det er ordinær båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august. I tillegg er det utvidet båndtvang til og med 10. september i Finnemarka.

Bestemmelsen krever at hunden skal være fysisk hindret fra å løpe fritt. Alle hunder skal holdes bundet eller forsvarlig innestengt. Det er ikke nok å ha hunden "under kontroll". Bestemmelsen gjelder hele kommunen, også i eget tun eller hage som ikke har gjerde med tilstrekkelig høyde.

Lokal forskrift

Kommunestyret vedtok i 2023 en ny forskrift for Drammen kommune. Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden innenfor kommunen.

Utvidet båndtvang

I forskriften beskrives områder hvor det er båndtvang hele året, samt områder det er båndtvang deler av året.

Hele året:

 • i handleområder, parker og boligområder, men ikke på privat, inngjerdet eiendom.
 • på områder regulert og tilrettelagt for lek og idrett.
 • på kirkegårder, grav- og urnelunder.

Ved ferdsel i disse lysløypene når de brukes som maskinpreparerte skiløyper:

 • Berger
 • Ebbestad/Mariås
 • Nordbykollen
 • Strømsåsen (Fjell)
 • Kølabånnløypa
 • Konnerud øst og vest
 • MIF-hytta
 • Årbogen
 • Mellom Aronsløkka og Batteriet
 • Bragernesåsen og Landfallstjern

I tillegg er det fastsatt en utvidet båndtvang for Finnemarka fra 21. august til 10. september for å beskytte beitedyrene som beiter i området.

Ro og orden

Av hensyn til alminnelig ro og orden skal hund med støyende adferd ha aktivt tilsyn og ikke bjeffe, hyle eller lignende mellom kl. 23 og kl. 06. Dette gjelder kontinuerlig bjeffing over en lengre periode.

Av hensyn til miljø og trivsel spesifiseres det også at hundeeier eller den som går tur med hunden skal fjerne avføring etter hunden på, eller i umiddelbar nærhet av offentlige veier og på områder tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk, på gravlunder/kirkegårder og på, eller i umiddelbar nærhet av opparbeidede turveier, turstier og preparerte skiløyper. Poser med avføring skal kastes i egnede søppelkonteinere.

Skoler og barnehager

Forskriften innebærer at hunder ikke har adgang til skolegårder i skoletiden, eller barnehager, idrettshaller og skolebygninger. Dette er for å ta hensyn til barn og ansatte som enten er redde for hunder, allergiske eller av andre grunner ikke ønsker nærkontakt med hunder. Det er også ønskelig med en ren plass der barna leker.

Ekstraordinær båndtvang

Det kan i tillegg bli innført ekstraordinær båndtvang ved for eksempel store snømengder.