Båndtvang

Det er ordinær båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august. I tillegg er det utvidet båndtvang til og med 30. september i tidligere Nedre Eiker.

Bestemmelsen krever at hunden skal være fysisk hindret fra å løpe fritt. Alle hunder skal holdes bundet eller forsvarlig innestengt. Det er ikke nok å ha hunden "under kontroll". Bestemmelsen gjelder hele kommunen, også i eget tun eller hage som ikke har gjerde med tilstrekkelig høyde.

Utvidet båndtvang

Lokal forskrift for tidligere Nedre Eiker kommune gjelder inntil videre, men vil etter hvert bli erstattet med ny forskrift for hele kommunen. Paragraf 2 lyder:

«Båndtvang av hensyn til bufe. Innenfor hele Nedre Eiker kommune er det også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.»  

Det kan i tillegg bli innført ekstraordinær båndtvang ved for eksempel store snømengder.

Les mer om båndtvang i lov om hundehold (hundeloven).