Fisking

Drammen byr på mange fiskemuligheter både i innlandsvann, tjern, elv og fjord.

Drammenselva

Drammenselva kan tilby et spennende fiske etter både ørret, laks og andre arter. 

Fisketid

  • Laks :15.05–30.09
  • Ørret :01.02–31.10

Forskriften åpner ikke for fiske etter andre arter i tidsrommet utenfor angitt fisketid. Det betyr at fisken i Drammenselva er fredet mellom 31.10 og 01.02.

For oppdatert informasjon, se nettsiden til Drammens sportsfiskere

Drammensfjorden

Det er fritt fiske i sjøen i Norge. Sett deg inn i gjeldene minstemål før du begynner å fiske.

Fiske i Svelvik

Å fiske i Svelvikstrømmen er en spennende opplevelse med Norges nest sterkeste tidevannsstrøm. 

Fisker i vann og tjern

Det er mange gode ørret- og abborvann i marka. Ellers er det i en del vann mulig å få røye og sik.

Minstemål for fisk er 25 cm. Avvik fra minstemål eller fiskeregler vil være kunngjort ved det enkelte vann. Den enkelte fisker plikter å sette seg inn i de gjeldene regler før fisket starter.

Drammens sportsfiskeres nettside finner du en god oversikt over ulike fiskevann.

Fiskekort

Når det gjelder fisking i ferskvann minner vi om at alle over 16 år skal ha fiskekort. Personer under 16 år fisker gratis.

Kjøp fiskekort hos Inatur. Kvitteringen får du på SMS eller på e-post. Kvitteringen er da gyldig som fiskekort.

Finnemarka Utmarksråd distribuerer et fellesfiskekort for hele Finnemarka. Dette gir deg fiskemuligheter i alle vann i Finnemarka. Døgnkort 65 kr, 3-døgnskort 110 kr og årskort 420 kr.

Inntektene av fellesfiskekortet går tilbake til de respektive foreninger til kultiveringsarbeide. Hele Finnemarka er på 430.000 dekar og i alt finnes det 170 vann som dekkes av felleskortet. Området grenser i nord mot Tyrifjorden, i vest og sør mot Drammensvassdraget og i øst mot Lierdalføret.