Berskaug idrettspark

Berskaug idrettsspark består av tre gressbaner, samt et anlegg for cricket og baseball.

Banene åpner rundt 17. mai hvert år. Det er ikke flomlys på banene. 

Idrettsparken brukes av

Garderobe

Garderobeanlegget driftes av Drammen Ballklubb. Ved kamper er det obligatorisk garderobeavgift på kr 550,- for alle 11'er kamper.

Nøkkelinformasjon

  • tre gressbaner
  • anlegg for cricket
  • garderober (må leies)

Besøksadresse

Ingeniør Rydbergsgate 117
3027 Drammen