Treningstider Brandengahallen

Slik er treningstidene i Brandengahallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-20. 

Ukedager

Tidspunkt

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

17.00-17.30

Skiold

Drammen Rivers

Skiold

Elvebyen håndballklubb

Skiold

17.30-18.00

 Skiold

Drammen Rivers

 Skiold

Elvebyen håndballklubb

 Skiold

18.00-18.30

 Skiold

Drammen Rivers

 Skiold

Elvebyen håndballklubb

 Skiold

18.30-19.00

 Skiold

 Drammen Rivers

Elvebyen håndballklubb

Elvebyen håndballklubb

 Skiold

19.00-19.30

 Skiold

 Drammen Rivers

Elvebyen håndballklubb

Elvebyen håndballklubb

 Skiold

19.30-20.00

Drammen Rivers

 Drammen Rivers

Elvebyen håndballklubb

Elvebyen håndballklubb

Ledig

20.00-20.30

 Drammen Rivers

Drammen Rivers

Elvebyen håndballklubb

Elvebyen håndballklubb

 Ledig

20.30-21.00

 Drammen Rivers

 Drammen Rivers

 Drammen Rivers

 Drammen Rivers

 Ledig

21.00-21.30

 Drammen Rivers

 Drammen Rivers

 Drammen Rivers

 Drammen Rivers

 Ledig

21.30-22.00

 Drammen Rivers

Drammen Rivers

 Drammen Rivers

Drammen Rivers

 Ledig

22.00-22.30

 Drammen Rivers

Drammen Rivers

Ikke til utleie

Ikke til utleie

 Ikke til utleie

Helg

Hallen er i tillegg utleid om helgen på følgende tidspunkt:

Søndag kl. 17-18 - Haukås fotball