Treningstider Brandengahallen

Slik er treningstidene i Brandengahallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.30-17.00 Ledig Ledig Skiold Ledig Ledig
17.00-17.30 Skiold Drammen Rivers Skiold Elvebyen HK Skiold
17.30-18.00 Skiold Drammen Rivers Skiold Elvebyen HK Skiold
18.00-18.30 Skiold Drammen Rivers Drammen Rivers Elvebyen HK Skiold
18.30-19.00 Skiold Drammen Rivers Drammen Rivers Elvebyen HK Skiold
19.00-19.30 Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Elvebyen HK Skiold
19.30-20.00 Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Elvebyen HK Elvebyen HK
20.00-20.30 Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Elvebyen HK
20.30-21.00 Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Elvebyen HK
21.00-21.30 Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Elvebyen HK
21.30-22.00 Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Elvebyen HK
22.00-22.30 Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Drammen Rivers Ledig

Helger

Søndag kl. 17.00-18.00 Haukås fotballklubb.