Treningstider Drammenshallen

Slik er treningstidene i Drammenshallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene. Strøtimer bookes via HANO

Kalender for Drammenshallen

Kalenderen gjelder for aktiviteter i Drammenshallen i 8 uker fra dagens dato. For henvendelser om mer enn 8 uker fra dagens dato, ta kontakt med ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no.