Treningstider Drammenshallen

Slik er treningstidene i Drammenshallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Bane A

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Glassverket IF Glassverket IF Ledig Glassverket IF Ledig
16.30-17.00 Glassverket IF Glassverket IF Ledig Glassverket IF Ledig
17.00-17.30 Glassverket IF Glassverket IF Elvebyen HK Glassverket IF Glassverket IF
17.30-18.00  Glassverket IF Glassverket IF Elvebyen HK Glassverket IF Glassverket IF
18.00-18.30  Glassverket IF SIF Elvebyen HK Glassverket IF Glassverket IF
18.30-19.00  Glassverket IF SIF Elvebyen HK Friidrett Glassverket IF
19.00-19.30  Glassverket IF Friidrett Elvebyen HK Friidrett Ledig
19.30-20.00  Glassverket IF Friidrett Elvebyen HK Friidrett Ledig
20.00-20.30  Glassverket IF Friidrett Elvebyen HK Friidrett Stengt
20.30-21.00  Glassverket IF Friidrett Elvebyen HK Ledig Stengt
21.00-21.30  Glassverket IF Friidrett Elvebyen HK Ledig Stengt
21.30-22.00  Glassverket IF Friidrett Elvebyen HK

Ledig

Stengt

Bane B

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 DHK DHK DHK DHK DHK
16.30-17.00 DHK DHK DHK DHK DHK
17.00-17.30 Konnerud IL

Glassverket IF

Glassverket IF Konnerud IL Ledig
17.30-18.00 Konnerud IL Glassverket IF Glassverket IF

Konnerud IL

Ledig
18.00-18.30 Konnerud IL SIF Glassverket IF Konnerud IL Ledig
18.30-19.00 Konnerud IL SIF Glassverket IF Friidrett Ledig
19.00-19.30 Konnerud IL Friidrett Glassverket IF Friidrett Ledig
19.30-20.00 Konnerud IL Friidrett Glassverket IF Friidrett Ledig
20.00-20.30 Konnerud IL Friidrett Elvebyen HK Ledig Stengt
20.30-21.00 Konnerud IL Friidrett Elvebyen HK Ledig Stengt
21.00-21.30 Ledig Friidrett Elvebyen HK Ledig Stengt
21.30-22.00 Ledig Friidrett Elvebyen HK Ledig Stengt

Bane C

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Konnerud IL Glassverket IF Konnerud IL Konnerud IL Konnerud IL
16.30-17.00 Konnerud IL Glassverket IF Konnerud IL Konnerud IL Konnerud IL
17.00-17.30 Konnerud IL Glassverket IF Konnerud IL Konnerud IL Konnerud IL
17.30-18.00 Konnerud IL Glassverket IF Konnerud IL Konnerud IL Konnerud IL
18.00-18.30 Konnerud IL SIF Konnerud IL Konnerud IL Ledig
18.30-19.00 Konnerud IL SIF Konnerud IL Konnerud IL Ledig
19.00-19.30 Elvebyen HK Friidrett Konnerud IL Konnerud IL Ledig
19.30-20.00 Elvebyen HK  Friidrett Konnerud IL Konnerud IL Ledig
20.00-20.30 Elvebyen HK  Friidrett Konnerud IL Ledig Stengt
20.30-21.00 Elvebyen HK  Friidrett Konnerud IL Ledig Stengt
21.00-21.30 Elvebyen HK  Friidrett Ledig Ledig Stengt
21.30-22.00 Elvebyen HK  Friidrett Ledig Ledig Stengt

Bane D

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Glassverket IF

Konnerud IL

 
Konnerud IL Glassverket IF Ledig
16.30-17.00 Glassverket IF

Konnerud IL

 
Konnerud IL Glassverket IF Ledig
17.00-17.30 Glassverket IF

Konnerud IL

 
Konnerud IL Glassverket IF Elvebyen HK
17.30-18.00 Glassverket IF

Konnerud IL

 
Konnerud IL Glassverket IF Elvebyen HK
18.00-18.30

Konnerud IL

Konnerud IL

 
Konnerud IL Konnerud IL Elvebyen HK
18.30-19.00

Konnerud IL

 

Konnerud IL

 
Konnerud IL Konnerud IL Elvebyen HK
19.00-19.30

Konnerud IL

 
Fridrett Konnerud IL Glassverket IF Elvebyen HK
19.30-20.00

Konnerud IL

 
Fridrett Konnerud IL Glassverket IF Elvebyen HK
20.00-20.30

Konnerud IL

 
Fridrett Konnerud IL Glassverket IF Stengt
20.30-21.00

Konnerud IL

 
Fridrett Konnerud IL Glassverket IF Stengt
21.00-21.30 Ledig Fridrett Ledig Ledig Stengt
21.30-22.00 Ledig Fridrett Ledig Ledig Stengt

Gymsalen

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Drammen turn Drammen turn Skiold Drammen turn Drammen turn
16.30-17.00 Drammen turn Drammen turn Skiold Drammen turn Drammen turn
17.00-17.30 Drammen turn Drammen turn Skiold Drammen turn Drammen turn
17.30-18.00 Drammen turn Drammen turn Skiold Drammen turn Drammen turn
18.00-18.30 Drammen turn Ledig Drammen turn Friidrett Drammen turn
18.30-19.00 Drammen turn Ledig Drammen turn Friidrett Drammen turn
19.00-19.30 Drammen turn Friidrett Drammen turn Friidrettt Drammen turn
19.30-20.00 Drammen turn Friidrett Drammen turn Friidrett Drammen turn
20.00-20.30 Drammen turn Friidrett Drammen turn Ledig Stengt
20.30-21.00 Drammen turn Friidrett Drammen turn Ledig Stengt
21.00-21.30 Drammen turn Friidrett Drammen turn Planteskolen Stengt
21.30-22.00 Drammen turn Friidrett Drammen turn Planteskolen Stengt