Treningstider Ebbestadhallen

Slik er treningstidene i Ebbestadhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

 

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen.   

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Ukedager:

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
16.30-17.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
17.00-17.30 Svelvik turn Svelvik IF Svelvik kickboxing Svelvik IF Ledig
17.30-18.00 Svelvik turn Svelvik IF Svelvik kickboxing Svelvik IF Ledig
18.00-18.30 Svelvik turn Svelvik turn Svelvik kickboxing Svelvik IF Ledig
18.30-19.00 Svelvik turn Svelvik turn Svelvik kickboxing Svelvik IF Ledig
19.00-19.30 Svelvik IF e-sport Svelvik turn Svelvik IF Svelvik IF Ledig
19.30-20.00 Svelvik IF e-sport Svelvik turn Svelvik IF Svelvik IF Ledig
20.00-20.30 Svelvik IF e-sport Svelvik turn Ledig Ledig Ledig
20.30-21.00 Svelvik IF e-sport Svelvik turn Ledig Ledig Ledig
21.00-21.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
21.30-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig

Helg:

I tillegg leies Ebbestadhallen ut om helgen på følgende dager: 

Lørdag kl. 10-11 - Svelvik IF 

Søndag kl. 11-13 - Svelvik kickboxing

Trening om helgene må vike for kamper og arrangementer.