Treningstider Ekneshallen

Slik er treningstidene i Ekneshallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
16.30-17.00 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
17.00-17.30 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
17.30-18.00 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
18.00-18.30 Nor92 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
18.30-19.00 Nor 92 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
19.00-19.30 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
19.30-20.00 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
20.00-20.30 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
20.30-21.00 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
21.00-21.30 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
21.30-22.00 Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren
  Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettsforeningen Birkebeineren

Helg: