Treningstider Fjellhallen

Slik er treningstidene i Fjellhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Drammen Rivers Elvebyen HB Drafn Drammen Rivers Drafn
16.30-17.00 Drammen Rivers Elvebyen HB Drafn Drammen Rivers Drafn
17.00-17.30 Drammen Rivers Elvebyen HB Drafn Drammen Rivers Drafn
17.30-18.00 Drammen Rivers Elvebyen HB Drafn Drammen Rivers Drafn
18.00-18.30 Drammen Rivers Elvebyen HB Drafn Drammen Rivers Drafn
18.30-19.00 Drammen Rivers Elvebyen HB Drafn Drammen Rivers Drafn
19.00-19.30 Drammen Rivers Elvebyen HB Drafn Drammen Rivers Drafn
19.30-20.00 Drafn Elvebyen HB Elvebyen HB Elvebyen HB Drafn
20.00-20.30 Drafn Elvebyen HB Elvebyen HB Elvebyen HB Drafn
20.30-21.00 Drafn Elvebyen HB Elvebyen HB Elvebyen HB Drammen Tamilsk sportsklubb
21.00-21.30 Ledig Ledig Elvebyen HB Ledig Drammen Tamilsk sportsklubb
21.30-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Drammen Tamilsk sportsklubb

Helg:

Lørdag kl. 19-22 - Strømsø cricketklubb 

Søndag kl. 12-15 Drammen Tamilsk sportsklubb

Søndag kl. 15-18 Drammen cricketklubb