Treningstider Fjellhallen

Slik er treningstidene i Fjellhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17.00-17.30 Drammen Rivers Elvebyen håndballklubb Elvebyen håndballklubb Elvebyen håndballklubb Drafn
17.30-18.00 Drammen Rivers Elvebyen håndballklubb Elvebyen håndballklubb Elvebyen håndballklubb Drafn
18.00-18.30 Drammen Rivers Elvebyen håndballklubb Elvebyen håndballklubb Elvebyen håndballklubb Drafn
18.30-19.00 Drammen Rivers Elvebyen håndballklubb Elvebyen håndballklubb Elvebyen håndballklubb Drafn
19.00-19.30 Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Drafn
19.30-20.00 Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Drafn
20.00-20.30 Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Drafn
20.30-21.00 Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Drafn
21.00-21.30 Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Drafn
21.30-22.00 Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Skoger og Fjell karateklubb Drafn

Helg:

I tillegg leies Fjellhallen ut på helgen på følgende tidspunkter:

Søndager 12-15 - Drammen tamil sportsklubb

Trening om helgene må vike for kamper og arrangementer.