Treningstider Galterudhallen

Slik er treningstidene i Galterudhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Drafn Drafn Drammen Rivers Drafn Drafn
16.30-17.00 Drafn Drafn Drammen Rivers Drafn Drafn
17.00-17.30 Drafn Drafn Drafn Drafn Drafn
17.30-18.00 Drafn Drafn Drafn Drafn Drafn
18.00-18.30 Drammen Rivers Drafn Drafn Drammen Rivers Drammen Rivers
18.30-19.00 Drammen Rivers Drammen judoklubb og Drammen bueskyttere Drammen bueskyttere Drammen Rivers Drammen Rivers
19.00-19.30 Drammen Rivers Drammen judoklubb og Drammen bueskyttere Drammen bueskyttere Drammen Rivers Drammen Rivers
19.30-20.00 Drammen Rivers Drammen judoklubb og Drammen bueskyttere Drammen bueskyttere Drammen Rivers Drammen Rivers
20.00-20.30 Drammen Badminton Drammen judoklubb og Drammen bueskyttere Drammen bueskyttere Drammen judoklubb Drammen judoklubb
20.30-21.00 Drammen Badminton Drammen Rivers Drammen Badminton Drammen judoklubb Drammen judoklubb
21.00-21.30 Drammen Badminton Drammen Rivers Drammen Badminton Drammen judoklubb Drammen judoklubb
21.30-22.00 Drammen Badminton Drammen Rivers Drammen Badminton Drammen judoklubb Drammen judoklubb

Helg:

I tillegg leies Galterudhallen ut om helgen på følgende tidspunkt: 

Lørdag kl. 10-13 - Drammen bueskyttere

Lørdag kl. 19-21 - Privat leietaker

Søndag kl. 12-15 - Fjell SK