Treningstider Galterudhallen

Slik er treningstidene i Galterudhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Ledig Ledig Drammen Rivers Ledig Ledig
16.30-17.00 Ledig Ledig Drammen Rivers Ledig Ledig
17.00-17.30 Drafn Drafn Drammen Rivers Drafn Drafn
17.30-18.00 Drafn Drafn Drafn Drafn Drafn
18.00-18.30 Drammen Rivers Drammen judoklubb + Drammen Bueskyttere Drafn Drammen Rivers Drammen Rivers
18.30-19.00 Drammen Rivers Drammen judoklubb + Drammen Bueskyttere  Drafn Drammen Rivers Drammen Rivers
19.00-19.30 Drammen Rivers Drammen judoklubb + Drammen Bueskyttere  Drammen Bueskyttere Drammen Rivers Drammen Rivers
19.30-20.00 Drammen Rivers Drammen judoklubb + Drammen Bueskyttere  Drammen Bueskyttere Drammen Rivers Drammen Rivers
20.00-20.30 Drammen Badminton Ledig Drammen Bueskyttere Drammen judoklubb Ledig
20.30-21.00 Drammen Badminton Ledig Drammen Badminton Drammen judoklubb Ledig
21.00-21.30 Drammen Badminton Ledig Drammen Badminton Drammen judoklubb Ledig
21.30-22.00 Drammen Badminton Ledig Drammen Badminton Drammen judoklubb Ledig

Helg:

Lørdag kl. 10-13 - Drammen Bueskyttere

Lørdag kl. 13-14 - Drafn

Lørdag kl. 14-18 - Sirens Cheerdance

Søndag kl. 11-13 - Drafn

Søndag kl. 13-18 - Sirens Cheerdance