Treningstider Gulskogenhallen

Slik er treningstidene i Glassverket idrettshall fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-20

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.30-17.00 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening
17.00-17.30 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening
17.30-18.00 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening
18.00-18.30 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening
18.30-19.00 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening
19.00-19.30 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening
19.30-20.00 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening
20.00-20.30 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Ledig
20.30-21.00 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Ledig
21.00-21.30 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Ledig
21.30-22.00 Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Strømgodset idrettsforening Ledig

Helg

I tillegg er Gulskogen leid ut om helgen på følgende tidspunkt:

Lørdag kl. 19-21 - Privat leietaker

Trening om helgen må vike for kamper og arrangementer.