Treningstider Skogerhallen

Slik er treningstidene i Skogerhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Skoger turn Glassverket IF Glassverket IF Skoger turn Skoger turn
16.30-17.00 Skoger turn Glassverket IF Glassverket IF Skoger turn Skoger turn
17.00-17.30 Skoger turn Skoger IL Konnerud IL Skoger turn Skoger turn
17.30-18.00 Skoger turn Skoger IL  Konnerud IL Skoger turn Skoger turn
18.00-18.30 Skoger turn Skoger IL  Konnerud IL Skoger IL Glassverket IF
18.30-19.00 Skoger turn Skoger IL  Konnerud IL Skoger IL Glassverket IF
19.00-19.30 Skoger turn Skoger IL Skoger turn Skoger IL Glassverket IF
19.30-20.00 Skoger turn

Skoger IL

Skoger turn Skoger IL Glassverket IF
20.00-20.30 Skoger turn Skoger IL Skoger turn Skoger IL Ledig
20.30-21.00 Skoger turn Skoger IL Skoger turn Skoger IL Ledig
21.00-21.30 Skoger turn Skoger IL Skoger turn Skoger IL Ledig
21.30-22.00 Ledig Skoger IL Ledig Skoger IL Ledig

Helg:

Lørdag kl. 9-11 - Lollanddumpa Krokkjepplag 

Søndag kl. 17-18 - Skoger IL

Søndag kl. 20-21 - Skoger IL