Treningstider Skogerhallen

Slik er treningstidene i Skogerhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-22

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger turn Skoger turn
16.30-17.00 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger turn Skoger turn
17.00-17.30 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger turn Skoger turn
17.30-18.00 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger turn Skoger turn
18.00-18.30 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger turn Skoger turn
18.30-19.00 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger turn Skoger turn
19.00-19.30 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger IL  Skoger IL 
19.30-20.00 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger IL  Skoger IL 
20.00-20.30 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger IL  Ledig
20.30-21.00 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger IL  Ledig
21.00-21.30 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger IL  Ledig
21.30-22.00 Skoger turn Skoger IL  Skoger turn Skoger IL  Ledig

Helg

I tillegg er Skogerhallen utleid om helgen på følgende tidspunkter:

Lørdag kl. 9-11 - Lollandsdumpa Krokkjepplag

Lørdag kl. 15-16 - Skoger IL

Søndag kl. 17 - 20 - Skoger IL