Treningstider Strømmhallen

Slik er treningstidene i Strømmhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.

Slik fordeles hallene

Faste tider

Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen. 

De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.

Strøtimer

Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.

Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:

Send e-post

Tider for uke 33-20

Ukedager

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
16.30-17.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
17.00-17.30 Strømm IL Ledig Strømm IL Strømm IL Ledig
17.30-18.00 Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL Ledig
18.00-18.30 Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL
18.30-19.00 Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL
19.00-19.30 Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL
19.30-20.00 Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL
20.00-20.30 Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL Ledig
20.30-21.00 Strømm IL Strømm IL Strømm IL Strømm IL Ledig
21.00-21.30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig
21.30-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig

Helg

Søndag kl. 19-20 - Privat leietaker