Idrettslagene

I Drammen finnes et mangfold av aktivitetstilbud. Drammen Idrettsråd har oversikt over alle idrettslagene i kommunen.

I april 2024 var det registert 114 idrettslag i Drammen som er organisert under Drammen idrettsråd og Norges idrettsforbund. De 114 idrettslagene består av 27 755 medlemmer i 122 idretsgrener. Idretten i Drammen inkluderende og tar et utvidet samfunssansvar gjennom tiktak som Aktive Lokalsamfunn, aktiv i idrettsla og solidaritetsfond.

Drammen Idrettsråd er et samordninsorgan som taler idrettens sak og spiller inn idrettens behov til kommunen. På idrettsrådets hjemmeside drammenir.no finner du blant annet oversikt over alle klubber, prosjekter og relevante støtteordninger for idrettslag. 

Idrettsrådets sender nyhetsbrev hver uke og bidrar med nyheter og opplysninger om alt som rører seg i idretten i Drammen. I nyhetsbrevene formidler idrettsråd informasjon om fordeling av treningstider, søkbare tilskuddsordninger og andre viktige opplysninger på vegne av kommunen.