Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 2023

Drammen kommune ønsker innspill på områder som du benytter til friluftsliv, rekreasjon og lek. Det kan være badeplasser, turterreng, fiskeplasser, akebakker, klatresteder, parker med mer.

 

Bli med å kartlegge friluftslivområder i Drammen kommune!

Det er utviklet en nettside der du enkelt kan sende inn dine innspill. Du markerer området i et kart, oppgir hovedkategori for området (badeplass, akebakke, fiskeplass, turterreng, park, osv.). Vi vil også gjerne høre hvorfor dette området er viktig for deg eller de du representerer. 

Har du flere områder du ønsker å angi, legger du inn et nytt innspill for hvert område. 

Her finner du nettsiden der du kan sende inn dine innspill 

Husk at områdene må være allment tilgjengelige. De kan være godt tilrettelagt for bruk, eller helt uten inngrep. 

Innspillsportalen er åpen til og med 8. oktober, 2023. 

Temakart 

Innspillene vil bli lagt inn i det offentlige temakartet «Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder», og brukes som kunnskapsgrunnlag for å vurdere friluftsinteresser opp mot andre interesser i kommunen. 

Åpen kontordag 

Det vil avholdt åpen innspillskveld ved Knutepunkt Svelvik 27. september fra klokken 18 til 20, samt Knutepunkt Mjøndalen den 28. september fra klokken 18 til 20.