Padleled i elva og fjorden

Drammen har en padleled i elva og fjorden med 33 ruter.

Leden er en del av det store nasjonale prosjektet med å utvikle en padleled i Oslofjorden med ruter fra Halden til Risør.

Drammen kommune har vært involvert i prosjektet med padleleden.

Om turen ned elva og ut fjorden

Rutene er nummerert fra 1 til 33.

Her finner du mer informasjon om rutene:

Leden starter i Hokksund i Øvre Eiker kommune, følger elva til munningen ved Drammen, og fjorden videre ut til Rødtangen og Sandebukta. Ønsker du å dele opp strekningen ned Drammenselva i kortere etapper er det flotte adkomstmuligheter ved Steinberg, i Mjøndalen og i Solbergelva.

Fra Gyldenløve Brygge har du muligheten til å ta en «bytur» til Åssiden elvepark. Du vil passere under Ypsilon og fem andre bruer. Gyldenløve Brygge er også et flott utgangspunkt når du skal følge rutene videre ut Drammensfjorden.

Friluftsområdene ligger på rekke og rad. På vestsiden av fjorden fra Gyldenløve Brygge via Knivestranda, Tangen fjordpark, Sleavika, Batteriøya, Bokerøya, Berger og Hagasand på veien mot Sandebukta.

På østsiden av fjorden i kommunene Lier og Asker er det også padleled.

Alle friområdene underveis har parkering og er tilrettelagt godt for allmenheten og friluftsliv ved og på vannet.