Husk å følge smittevernrådene ved bruk av lekeplassene. Hold minst to meters avstand til andre personer og vask hendene før og etter besøk på lekeplassen.

Alle er velkommen til å bruke lekeplassene og de over hundre ballplassene og nærmiljøanleggene i kommunen. Ta vare på dem slik at du og andre kan ha glede av dem gjennom hele året.

Det er avdelingen for vei, park og friluft som står for drift og vedlikehold av kommunens parker, grøntarealer og lekeplasser. Kommunale lekeplasser blir hvert år kontrollert av ekstern lekeplasskontrollør. 

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play