Lekeplasser

Alle er velkommen til å bruke lekeplassene og de over hundre ballplassene og nærmiljøanleggene i kommunen. Ta vare på dem slik at du og andre kan ha glede av dem gjennom hele året.

Det er avdelingen for samferdsel, vei- og parkforvaltning som står for drift og vedlikehold av kommunens parker, grøntarealer og lekeplasser. Kommunale lekeplasser blir hvert år kontrollert av ekstern lekeplasskontrollør. 

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play