Meld inn feil

Hjelp oss å holde rekreasjonsområdene i byen fine og innbydende. Meld inn feil på utstyr, skader eller mangler i kommunens utearenaer.

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play