Bacheparken

Den opprinnelige parken var på 80 mål. Av dette gjenstår nå ca. 30 mål som Drammen kommune kjøpte i 1923. Parken ble planlagt av Hans Gude og anlagt i engelsk landskapsstil med kanal, spaserveier, broer, lysthus og parkmessig beplantning. Vann til kanalen ble tatt fra Landfalltjern via Landfallbekken. Parken skal i sin tid også ha inneholdt en svingpaviljong som kunne dreie seg med vinden.

Bacheparken parkområde med gangbru.

Les mer om Bacheparken hos Drammen byleksikon.

Nøkkelinformasjon

  • spaserveier
  • lysthus
  • kanal

Melde feil på utstyret

Hjelp oss å holde rekreasjonsområdene i kommunen fine og innbydende. 

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Landfalløya 80
3023 Drammen