Bragernesåsen

Bragernesåsen ble kjøpt av Drammen formannskap allerede i 1838. På den tiden var åsen nærmest snau av beiting og vedhugst. Fram til 1917 ble det foretatt en imponerende treplanting, noen år med gjennomsnittlig 2000 trær årlig. Treslagene var i hovedsak kirsebær, furu, bøk, eik, lønn, gran, bjerk og lerk. Les mer historie om Bragernesåsen hos Drammen byleksikon.

Bilde som viser kafeområde på Spiralen, Bragernesåsen med utsikt ut over Drammen by.

Det er i ulike perioder bygget over 3 km turveier som i dag bærer navnene til noen av de sentrale personene i arbeidet fra den tid: Album, Wulfsberg og Thurmann. Området har utsiktspunkter med flott utsyn over byen og dalen.

Turveiene går opp til Spiralen via Zikk-zakken og byr på flott utsikt over byen.

I 2001 fikk Bragernesåsen utmerkelsen Årets grønne park. En utmerkelse som deles ut av Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører.

300 meter innenfor Spiraltoppen ligger Friluftsmuseet med 21 gamle, gjenreiste tømmerhus som skal illustrere tidligere tiders gårdsdrift og bygningstradisjoner i Buskerud.

Nøkkelinformasjon

  • turveier
  • benker
  • utsikt

Melde feil på utstyret

Hjelp oss å holde rekreasjonsområdene i kommunen fine og innbydende. 

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

De Eldres vei 10
3016 Drammen