Bruparken

Bruparken ligger under motorveibrua på Strømsø, og strekker seg fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate til elva.

I sørenden er det bygget en stor skatepark som har ulike elementer og huser både en streetpark og en bowl. Her finnes også en bane for aktiviteter på rulleskøyter og mulighet for buldring på en av bropilarene. For øvrig inneholder parken et amfi, fontene, flere kunstverk og et toalett.

Bruparken vant konkurransen om Norges beste uteområde i 2008, en konkurranse arrangert av Norsk Kommunalteknisk Forening.

Se Bruparken

Motorveibru med skatepark under. Skatepark under motorveibru. Skatepark og buldrevegg på en søyle. Under motorveibrua. Skatepark under motorveibru. Skatepark under motorveibru.

Nøkkelinformasjon

  • skatepark
  • klatring
  • amfi
  • fontene
  • toalett
  • kunst

Melde feil på utstyret

Hjelp oss å holde rekreasjonsområdene i kommunen fine og innbydende. 

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Colletts gate 10
3041Drammen