Gulskogen gård

Gulskogen gård er en del av Drammens Museum.

Nåværende hovedbygning er reist av Peter Nicolai Arbo som lystgård i 1804. Samtidig ble den ca. 30 dekar store parken anlagt. Parken er en av landets best bevarte historiske hager. 150 store trær danner en 265 m lang lindeallé langs elva.

Parken har flere kanaler og dammer, en av landets få bevarte labyrinter, spaserveier og åpne plenflater. I parken finnes demonstrasjonsfelt med kryddervekster. I sommerhalvåret er det påfugler og ender i parken. Gulskogen gård har en egen venneforening, Gulskogens gårds venner. 

Gulskogen gård. Lystgård fra 1804. Bildet viser gården med plen og parkområder i front.

Nøkkelinformasjon

  • plenområde
  • spaserveier
  • labyrint
  • fontener
  • sommerblomster
  • toalett (åpent i sesong)
  • historisk hageanlegg

Melde feil på utstyret

Hjelp oss å holde rekreasjonsområdene i kommunen fine og innbydende. 

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Nedre Eikervei 74
3048 Drammen