Gunnhilddammen

Park langs Drammenselva på Åssiden. Her er det kanal, plenarealer, sitteplasser, brygge og trær.

Nøkkelinformasjon

  • plenområde
  • sitteplasser
  • brygge

Melde feil på utstyret

Hjelp oss å holde rekreasjonsområdene i byen fine og innbydende. 

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Buskerudveien 193
3027 Drammen