Holmennokken

Holmennokken brukes som riggområde under byggingen av den nye bybrua og deler av området er gjerdet inn og ikke tilgjengelig for publikum. 

Når ny bybru står klar skal Holmennokken tilbakeføres til den stand det var i før riggområdet ble etablert. 

Nøkkelinformasjon

  • plenområde
  • sitteplasser
  • kunst
  • brygge

Besøksadresse

Holmennokken
3013 Drammen