Kirkegårdsparken

Park med store plenarealer, paviljong, sitteplasser og ballslette med målbur.

Kirkegårdsparken. Plen hvor det står fotballmål omkranset av trær.

Nøkkelinformasjon

  • plenområde
  • paviljong
  • sitteplasser
  • ballflate

Melde feil på utstyret

Hjelp oss å holde rekreasjonsområdene i kommunen fine og innbydende. 

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Engene 51
3015 Drammen