Stordammen friområde

Stordammen er et statlig sikret friområde på Konnerud med opparbeidet badeplass med stupetårn og toalett.

Stordammen friområde. Vann med badeplass.

Nøkkelinformasjon

  • badeplass
  • stupetårn
  • toalett
  • turvei

Melde feil på utstyret

Hjelp oss å holde rekreasjonsområdene i kommunen fine og innbydende. 

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Malmveien 15
3031 Drammen