Skiløyper

Drammen kommune har ansvaret for preparering av skiløyper, i samarbeid med noen idrettslag. Kommunen har til sammen cirka 280 km skiløyper, spredt utover hele kommunen.

Løypekart

Kartet gir deg oversikt over hvor det er skiløyper, lysløyper, labbeløyper (løyper for gående), klassisk- og skøytetraseer.

Du kan klikke deg inn på løypene for å se hvordan løypene blir preparert når det er gode nok snøforhold. Kartet viser tilgrensende skiløyper i andre kommuner for å gi et bedre oversiktsbilde.

Avvik fra kartet kan forekomme. Kartet er under utvikling.

Facebook-side

På Facebook-siden Skiløypene i Drammen legges det ut nyheter om løypestatus, snøforhold og andre aktuelle temaer.

For å se status når skiløyper er preparert, se www.skisporet.no

Lysløyper

Lysløypene blir tent i perioden 15. september til 1. april. Lysene tennes på innstilling og slukkes klokken 23.00. Se oversikt over løypene:

Labbeløyper

Labbeløyper er turveitraseer utenfor byggesonen som er tilrettelagt for gående om vinteren.

Innenfor byggesonen finnes det mange turalternativ i form av brøytede fortau, gang- og sykkelveier og turveier gjennom parker og langs Drammenselva.

Se beskrivelse av labbeløypene på ut.no: