Skiløyper

Drammen kommune har ansvaret for preparering av skiløyper, i samarbeid med noen idrettslag. Kommunen har til sammen cirka 280 km skiløyper, spredt utover hele kommunen.

Løypekart

Kartet gir deg oversikt over hvor det er skiløyper, lysløyper, labbeløyper (løyper for gående), klassisk- og skøytetraseer.

Du kan klikke deg inn på løypene for å se hvordan løypene blir preparert når det er gode nok snøforhold. Kartet viser tilgrensende skiløyper i andre kommuner for å gi et bedre oversiktsbilde.

Avvik fra kartet kan forekomme. Kartet er under utvikling.

Facebook-side

På Facebook-siden Skiløypene i Drammen legges det ut nyheter om løypestatus, snøforhold og andre aktuelle temaer.

For å se status når skiløyper er preparert, se www.skisporet.no

Lysløyper

Lysløypene blir tent i perioden 15. september til 1. april. Lysene tennes på innstilling og slukkes klokken 23.00. Se oversikt over løypene:

Labbeløyper

Labbeløyper er turveitraseer utenfor byggesonen som er tilrettelagt for gående om vinteren.

Innenfor byggesonen finnes det mange turalternativ i form av brøytede fortau, gang- og sykkelveier og turveier gjennom parker og langs Drammenselva.

Se beskrivelse av labbeløypene på ut.no:

Nærskiløyper

Nærskiløyper er små skiløyper som blir kjørt opp nær der folk bor eller nær skoler og barnehager. Nærskiløypene blir kjørt opp når det er gode nok snøforhold og vær til det. 

Nærskiløyper skal være et lokalt tilbud spesielt rettet mot barn og unge, nybegynnere på ski og andre som ønsker å komme seg ut på en liten luftetur med skiene sine.

Du kan se når nærskiløypene er kjørt opp på: skisporet.no

Drammen kommune har nærskiløyper på følgende områder:

 • Bikkjestykket øvre og nede del
 • Drammen park
 • Gulskogen idrettspark
 • Killingrudjordet
 • Løkkebergparken
 • Skramnesjordet
 • Smithestrøm balløkke
 • Teglverkstomta
 • Vassenga idrettspark
 • Åskollen idrettspark
 • Åssiden idrettspark
 • Åsen skole