Å-fondet

Lag, foreninger eller organisasjoner i Buskerud kan søke om støtte fra Å-fondet til prosjekter, aktiviteter og tiltak rettet mot barn og unge under 20 år. Søknadsfristen er 1. april 2024.

Tiltakene skal fremme mangfold, likestilling og fellesskap, hvor målet er å spre glede og bygge varig samhold. Å-energi heier på små og store tiltak innenfor idrett, kultur, lokalmiljø og frivillige organisasjoner.

Hva kan det søkes om støtte til?

  • Engangsutgifter (som utstyr, aktiviteter, kurs og ulike tiltak)
  • Prosjekter
  • Aktiviteter

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april 2024.

For mer informasjon, se Å Energis nettsider:

Om Å Energi

Drammen kommune er den nest største eieren i Å Energi. Å Energi ble dannet etter sammenslåingen av Glitre Energi og Agder Energi i 2022. Fusjonen har gitt oss et nytt selskap som skaper større økonomiske verdier og fortsetter å vokse i det grønne skiftet.