Planlegging av 17. mai 2022 - beskjed fra 17. mai komitèen

Vi er i gang med planleggingen av 17. mai og ser frem til å jobbe tett med våre samarbeidspartnere, alle korpsene, korene og foreningene som vi har med på laget. Koronarestriksjonene lettes litt etter litt og det ser ut til at vi i år kan få lov til å ha en skikkelig 17.mai fest med barnetog og aktiviteter slik vi er vant til fra før pandemien slo til.

Vi skal sørge for å ha fleksibilitet i planleggingen, slik at vi kan tilpasse opplegget dersom det fortsatt er eller skulle komme nye restriksjoner, men målet vårt er fullskala fest.

Ingen av skolebarna som går i første til tredje klasse har opplevd å gå i 17.mai-tog med skolen sin ennå, så det er mange forventningsfulle barn som gleder seg.

Det er allerede gjort et omfattende forarbeide, og vi gjennomfører møte i 17. mai-komiteen den 16. februar. Da starter arbeidet med detaljene i opplegget og vi vil ha en tett dialog med alle korpsene, korene og foreningene som har en rolle på 17. mai. Ettersom restriksjonene blir lettet på er øvingsmulighetene langt bedre i år enn de to foregående årene.

Vi inviterer våre samarbeidspartnere til å holde en tett dialog fremover.
Alt i alt ligger ting nå til rette for en god gjennomføring av 17. mai i år.

Vi gleder oss til å lage folkefest i hele Drammen sammen med dere.

Komitéleder for 17-mai-feiringen i Drammen,
Mads Hilden

4. februar 2022, Drammen

For videre spørsmål og informasjon, så kan spørsmål rettes til virksomhet Arrangement og Aktiv fritid.