Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen

8. mai er Norges frigjørings- og veterandag. Denne dagen benyttes i Norge for å vise anerkjennelse for veteraner fra 2. verdenskrig og de internasjonale militære operasjonene Norge har deltatt i frem til i dag. Lokale markeringer denne dagen er viktig for å favne flest mulig, og bidra til at veteranene også blir sett på som en del av lokalsamfunnet.

Drammen kommune, Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Norsk Reservistforbund (NROF) og Eiker Historielag inviterer til markeringer:

 • 11.00 Mjøndalen stasjon - Kransenedleggelse ved minnestein for sabotasjeaksjon på Ryghkollen
  Ordfører Kjell Arne Hermansen, Ståle Berdal (Eiker Historielag), Ronny Steen (NVIO Eiker) og Magnus Aannestad Oseth.
 • 12.00 Nedre Eiker kirke, Krokstadelva -  Kransenedleggelse ved bauta
  Ordfører Kjell Arne Hermansen, Ståle Berdal (Eiker Historielag), Ronny Steen (NVIO Eiker) og Magnus Aannestad Oseth.

 • 16.00 Strømsø kirke Kransenedleggelse ved minnestein 
  Ordfører Kjell Arne Hermansen, Tor Armand Larsen (NROF), ungdomsrådet, Drammen mannskor og Frelsesarmeens hornorkester.

 • 18.00 Svelvik kirke - Kransenedleggelse ved bauta og på to graver
  Tom-Erik Svendsen (NVIO Drammen omegn) og Svelvik Musikkorps.

 • 18.30 Batteriøya, Svelvik - Taler og saluttering
  Ordfører Kjell Arne Hermansen, Tom-Erik Svendsen (NVIO Drammen omegn), Svelvik Musikkorps, Svelvik Mannskor og Batteriøya Vel.