Det utvidede Europa

Utgangspunktet for prosjektet er et ønske om å skape en arena for kulturell utveksling og utvikling med bakgrunn i Øst-europeisk kultur og i dialog med kommunens innbyggere, opprinnelig fra denne delen av Europa. Programmet kombinerer flere ulike arenaer og kulturuttrykk og henvender seg både til voksne og barn.

Formålet med prosjektet er å etablere et kunst- og kulturprogram med fokus på ulike uttrykk fra det tidligere Øst-Europa.

Prosjektet er et regionalt samarbeidsprosjekt basert på kommunenes situasjon og behov i demografisk og kulturell sammenheng. Kjernen i prosjektet er å skape dialog og opplevelser med kultur som plattform for nye publikumsgrupper.

Prosjektet vil legge til rette for nye uttrykk som oppstår i en kontinuerlig utviklingsprosess i et globalisert og endringspreget samfunn. Det er ikke tidligere lagt et program med denne brede tilnærmingen til publikum og innhold basert på Øst-europeisk kultur i Norge.

Det utvidede Europa ble første gang arrangert i 2010. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt i regi av kommunene Lier, Ål og Drammen.

For mer informasjon ta kontakt med Interkultur i Drammen kommune.