Mens vi venter

Bli med på nedtelling til jul med lag og foreningene, kulturlivet, og de tre handelstandene og vær med på det som skjer av konserter, markeder, teater og mye mer. Dessverre blir det jo noe amputert i 2020, men det blir digitale sendinger av julegranteninnger. Følg med på Facebook for mer informasjon.

Siden 2010 har "Mens vi venter" vært et samarbeidsprosjekt mellom tidligere Nedre Eiker kommune - Kultur og fritid, Mjøndalen Handel og Serviceforening, Eikerbladet og lokalt kulturliv. Man har sammen koordinert konserter, julemarkeder, gudstjenester og mye mer, slik at innbyggerne kan få en bedre oversikt på det som skjer og hva de ønsker å være med på selv. 

Både Svelvik og Drammen by har tradisjon for egne førjulsarrangement. Byen Vår Drammen AS har ansvar for Drammen sentrum og Svelvik Handelstand, med god hjelp av Den Gode Hensikt, har hatt ansvar for Svelvik. Nå er julegatene tent i alle handlegatene og det blir digitale sendinger fra de forskjellige stedene.