Kunst rett Vest

Kunst rett vest er Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk– en kunstrunde i 15 kommuner vest for Oslo.

Kunst Rett Vest

Kunst rett vest 2022

Kunst rett vest arrangeres i 2022 fra 8.–25. september. Fellesutstillingen på Fossekleiva kultursenter 9.–25. september. Åpningstidene er tirsdag–torsdag kl 12–21 og fredag–søndag kl 12–17.

Her kan du se årets deltagere – ordnet alfabetisk, etter kommune eller teknikk. Du finner også karthenvisninger til alle kunstnernes atelierer og verksteder til høsten.

Mål

  • Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
  • Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum, gjennom felles markedsføring av arrangementet
  • Med Kunst rett vest ønsker Vestregionen å skape en tradisjon for kunstnere og publikum i regionen.

Vestregionen – et frivillig, strategisk samarbeid

Vestregionen omfatter de 15 kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Lier, Modum, Ringerike, Sande, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, samt Viken fylkeskommune.

Vestregionen samarbeidet skiller seg fra andre regioner og er unik i norsk sammenheng:

  • er den største og mest folkerike regionsammenslutningen i Norge med i overkant av 400 000 innbyggere
  • er skapt av kommunene selv som et frivillig, politisk og strategisk samarbeidsallianse. Samarbeidet baseres på en felles forståelse av sentrale utfordringer og muligheter
  • Lederskapet går på omgang, og for tiden er det Bærum kommunes ordfører som leder samarbeidsalliansen.

Les mer om Kunst rett Vest