Boken kommer til deg

Første tirsdag i måneden kjører frivillige Roar Eriksen rundt med bøker til deg som ikke kan komme på Svelvik bibliotek selv.

Meld deg på, elle meld på en slektning. Ringe 33 78 01 00.

Husk å si noe om hva du ønsker og om du vil ha lydbøker, filmer eller bøker. Si noe om tema du ønsker. Roar henter og leverer bøkene for deg!