Graffiti og gatekunst

Retningslinjer og veiledning for graffiti og gatekunst i Drammen kommune.

For utøver/kunstner

Har man funnet et sted man ønsker å utføre graffiti eller gatekunst må man finne ut hvem som eier bygget, veggen eller innretningen. Snakk med huseieren og sikre deg et muntlig samtykke, det kan også være lurt å sende huseier en skriftlig søknad. Husk at graffiti og gatekunst på verneverdige bygg og kulturmiljøer krever byggesøknad. Byantikvar skal rådspørres i slike saker.

Åpen grafittivegg

Kommunale bygg - søknad

Dersom man ønsker å bruke en kommunal vegg eller innretning, må det sendes en søknad som gir god oversikt over det planlagte verket. Søknaden må inneholde informasjon om følgende:

 • Hvor eller hvilket område – vær spesifikk når det gjelder lokasjon
 • Om verket: Beskrivelse av tema, visuell utforming og størrelse – legg gjerne ved en skisse
 • Om utøver/kunstner
 • Oppføring av verket; i hvilken periode?
 • Ønsket varighet på verket – legg evt. ved en vedlikeholdsplan
 • Om det har vært kontakt med naboene

Søknaden for kommunale bygg kan sendes til kommunepost@drammen.kommune.no og merkes Avdeling kunst og kulturarv.

Søknadsskjema for kommunale bygg

Råd til private huseiere

Hvis man som huseier blir kontaktet av noen som ønsker å utføre graffiti eller gatekunst på ditt bygg, vegg eller innretning er det du som velger eller avgjør om du vil tillate grafitti og/eller gatekunst. Husk at graffiti og gatekunst på verneverdige bygg og kulturmiljøer krever byggesøknad. Byantikvar skal rådspørres i slike saker

Du bør i dialog med kunstneren danne deg et best mulig bilde av verket; størrelse, varighet, tematisk innhold, materialvalg osv. Som eier av huset bør du også vurdere det planlagte verkets plassering i øvrige fysiske omgivelser, og prøve å forestille deg eventuelle reaksjoner fra andre (naboer, forbipasserende, veitrafikkmyndigheter m.fl.)

Kunstneren bør komme til deg med en skriftlig søknad, og dersom du tillater kunstverket, bør dere inngå en skriftlig avtale sammen. Kunstneren bør også komme med en tegning/skisse av ferdig resultat. Avtalen bør si noe om følgende:

 • Hva skal oppføres (beskrivelse av planlagt verk, tematisk innhold med mer)
 • Hvor skal verket spesifikt oppføres
 • Ønsket varighet på verket
 • Plassering av teknisk ansvar, sikkerhet ved oppføring og evt. vedlikehold
 • Plassering av økonomisk ansvar ved evt. vedlikehold, overmaling e.a.
 • Spesifisering av materialbruk

En del områder i byen skal skjermes for gatekunst og graffiti. Dette gjelder for eksempel:

 • Bybrua og by-aksen mellom torgene
 • Avløpspumpestasjoner

Retningslinjer

Følgende retningslinjer for graffiti og gatekunst er gjeldende i Drammen kommune:

 1. Graffiti og gatekunst tillates uten byggesøknad der eier har gitt samtykke
 2. Graffiti og gatekunst på verneverdige bygg og kulturmiljøer krever byggesøknad. Byantikvar skal rådspørres i slike saker.
 3. Tagging er ikke tillatt jmf. Politivedtekten for Drammen kommune kap 5, § 5-1

Graffiti og gatekunst utøves og oppleves i det offentlige rom. Retningslinjer er ment å understøtte målsetninger for Drammen kommune og bidra til å gjøre kommunen til et godt sted å leve. Retningslinjer skal ivareta verneverdige bygg og kulturmiljøer, samtidig som det bør legges til rette for graffiti og gatekunst som et demokratisk kunst- og kulturuttrykk med bred appell.