Håndbok: "Mangfold i kulturlivet"

Det norske samfunnet består av et stort kulturelt mangfold. Likevel gjenspeiles ikke dette like godt i kulturlivet. Hvordan kan vi som arrangører bli bedre på å nå ut til et større publikum og programmere bredere? Hvordan kan vi holde oss relevante og utvikle oss i et stadig mer mangfoldig samfunn? Hva fungerer egentlig, og hva fungerer ikke?

Etter å ha snakket med mange ulike kulturarrangører rundt om i Norge, ble det klart for oss i Interkultur at det var et behov for å samle det som finnes av erfaringer og kunnskap om flerkulturelt kulturarbeid på ett sted.

Målet med håndboken «Mangfold i kulturlivet» er å gi kulturarrangører både inspirasjon og konkrete tips og verktøy, slik at terskelen blir lavere for å satse mer på kulturelt mangfold både på, foran og bak scenen. I boken finner du praktiske eksempler, konkrete råd fra ulike arrangører og relevante funn fra studier og forskning nasjonalt og internasjonalt. I tillegg finner du praktiske oppgaver som hjelper dere å kartlegge styrker og svakheter i egne arrangementer, kartlegge ressurser og sette fokus på mangfold i alle ledd av virksomheten. 

Håndboken kan bestilles via Norske konsertarrangører.