Effektstudier på publikumsmangfold

Gjennom 2020 har Kulturrådet vært partner i kompetanseprogrammet «Effektstudier på publikumsmangfold» ledet av Interkultur i Drammen. Nå har programmet, der ti kulturinstitusjoner fra hele landet har deltatt, levert sin sluttrapport.

Sist endret:

Gjennom 2020 har Kulturrådet vært partner i kompetanseprogrammet «Effektstudier på publikumsmangfold» ledet av Interkultur i Drammen. Nå har programmet, der ti kulturinstitusjoner fra hele landet har deltatt, levert sin sluttrapport.

Kulturinstitusjoner har behov for bistand til å finne riktig verktøy for å nå ut til et mer mangfoldig publikum. Det viser en ny rapport som nå kan lastes ned fra våre nettsider.

Viktige spørsmål som er stilt gjennom programmet har vært: Hva er barrierer for deltakelse? Hvordan blir publikum kjent med institusjonene? Og hvordan kan institusjonene komme et nytt publikum i møte? Noen av hovedfunnene i rapporten er at institusjonene har et stort behov for støtte og bistand til å utvikle verktøy, publikumsutviklingsstrategier, analysere resultater og bruke innsikt i praksis. Det er også klart at deltakerne i programmet ønsker å fortsette arbeidet med å nå et bredere publikum etter prosjektperioden.

Målsetning å nå et større og bredere publikum
Kompetanseprogrammet er del av Kulturrådets satsing Kulturøkonomi, som skal bidra til at kunst- og kulturuttrykkene når et større marked og et bredere publikum.

- Gjennom kulturøkonomiprosjektet jobber Kulturrådet for at kultursektoren skal nå ut til flere. Vi ønsket å teste ut metoder og modeller for å få til dette og tok derfor kontakt med Interkultur Drammen, som vi visste at hadde jobbet med disse problemstillingene, forteller Monica Larsson, som er prosjektleder for kulturøkonomi. Med på laget fikk de også Norsk Publikumsutvikling og konsulentselskapet WolfBrown, som blant annet spesialiserer seg på kulturorganisasjoner.

Last ned rapport: 

Les mer på kulturrådets sider.