Her finner du oversikt over Kulturskolens arrangementer, ferier, planleggingsdager og frister.

August

 • Torsdag 19. august kl. 18.00: Offisiell semesteråpning på Union Scene i Drammen, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik
 • Fredag 20. august: Undervisningsstart i Kulturskolen

September

 • Mandag 6. september kl. 19.00-19.45: Oppstartsmøte for Talentprogram for unge musikere i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Lørdag 11. september kl. 12.00-15.00: Union Scene for barn m/babysang og musikkelekegruppe (med forbehold om endringer)
 • Tirsdag 14. september: Søknadsfrist for Inspirasjonskonkurransen 2021 i regi av Musikkpedagogene Norge avd. Drammen
 • Onsdag 15. september: Frist for friplassøknader
 • Fredag 17. september kl. 16.30-19.00: Masterclass for Talentprogram for unge musikere i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Lørdag 25. september kl. 14.00: Opera Café med elever fra Talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen

Oktober

 • Fredag 1. oktober: Påmeldingsfrist for UMM
 • 4.-8. oktober: Høstferie (fri)
 • 4.-8. oktober kl. 08.30-15.30: Høstferiekurs på Union Scene i Drammen, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik
 • Lørdag 9. oktober kl. 12.00-15.00: Union Scene for barn m/Drammen Rock City
 • Mandag 11. oktober kl. 13.45-14.30: Oppstart babysang i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Fredag 15. oktober kl. 15.00-16.30: Skolekorpsmøte i store møterom på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • 16.-17. oktober kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (grafikk) i kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Søndag 17. oktober: Inspirasjonskonkurranse 1. runde i Håndverkergården i Drammen (i regi av Musikkpedagogene Norge avd. Drammen)
 • Mandag 18. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i kommunestyresalen på Knutepunkt Svelvik
 • Tirsdag 19. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Onsdag 20. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Fredag 22. oktober kl. 16.30-19.00: Masterclass for Talentprogram for unge musikere i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • 23.-24. oktober: Midgardkonkurransen 2021
 • Lørdag 23. oktober kl. 12.00-15.00: Union Scene for barn m/Kulturskolens band
 • Lørdag 23. oktober kl. 14.00: Opera Café med elever fra Talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Søndag 24. oktober: TV-aksjonen (Plan Internasjonal)
 • 25.-29. oktober: Kulturskolens kulturfestival
 • Fredag 29. oktober kl. 18.00: Ensemblekonsert med elever fra Talentprogram for unge musikere i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene

November

 • Onsdag 3. november: Strykekonsert i samarbeid med Lier kulturskole i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Fredag 5. november kl. 16.30-19.00: Masterclass for Talentprogram for unge musikere i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Fredag 12. november kl. 16.30-19.00: Masterclass for Talentprogram for unge musikere i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • 13.-14. november: Ungdommens musikkmesterskap regionalt for Viken og Oslo
 • Lørdag 13. november kl. 12.00-15.00: Union Scene for barn m/Bowie for barn
 • Mandag 15. novemeber kl. 18.00: Elevscene med debutanter i storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • Tirsdag 16. novemeber kl. 18.00: Elevscene med debutanter i kommunestyresalen på knutepunkt Svelvik
 • 20.-21. november kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (tegning) i kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Lørdag 20. november kl. 14.00: Opera Café med elever fra Talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Mandag 22. novemeber kl. 18.00: Elevscene med debutanter i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Fredag 26. november kl. 17.30 og 19.00: Årsprøve for  Talentprogram for unge musikere i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene

Desember

 • Fredag 3. desember kl. 18.30: Adventskonsert i Fjell kirke
 • Lørdag 4. desember kl. 14.00: Konsert/konkurranse for elever fra Talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen (samarbeid med Musikkens Venner Drammen)
 • Lørdag 4. desember kl. 12.00-15.00: Juleavslutning for Union Scene for barn
 • Lørdag 4. desember kl. 13.00: Elevscene m/Pop-fabrikken på Union Scene
 • 8.-14. desember: Individuelle og seksjonsvise juleavslutninger
 • Tirsdag 14. desember: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • Onsdag 15. desember kl. 18.00: Juleforestilling i storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • Onsdag 15. desember kl. 18.30: Adventskonsert i Strømsø kirke
 • Torsdag 16. desember kl. 18.00: Juleforestilling på hovedscene/Union Scene
 • Torsdag 16. desember kl. 18.00: Juleforestilling på samfunnshuset i Svelvik

Januar

 • Mandag 3. januar: Første undervisninsdag i Kulturskolen
 • Mandag 3. januar kl. 13.45-14.30: Oppstart babysang i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Fredag 7. januar: Søknadsfrist for Drømmestipendet 2022
 • Lørdag 8. januar: Åpen dag på Talentutviklingsprogrammet Unge musikere (TUP) på Norges Musikkhøgskole i Oslo
 • 21.-23. januar: Ungdommens musikkmesterskap Nasjonalt på Norges musikkhøgskole
 • Tirsdag 25. januar kl. 18.00: Elevscene i Black Box på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Fredag 28. januar kl. 15.00-20.00: Slagverksseminar i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Lørdag 29. januar kl. 10.00-16.00: Slagverksseminar i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Lørdag 29. januar kl. 14.00: Slagverkskonsert i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Søndag 30. januar kl. 17.00: Samarbeidskonsert m/Kulturskolens talentprogram, Barratt Dues Musikkinstitutt (Unge talenter) og Norges
  Musikkhøgskole - TUP, klassisk/rytmisk (talentutviklingsprogrammet) i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene

Februar

 • 12.-13. februar kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (maling) i kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Tirsdag 15. februar: Frist for friplassøknader
 • Torsdag 17. februar kl. 18.00: Elevscene i Black Box på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Torsdag 24. februar kl. 18.00: Elevscene i storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • 28. februar-4. mars: Vinterferie (fri)
 • 28. februar-4. mars kl. 08.30-15.30: Vinterferiekurs på Union Scene i Drammen, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik

Mars

 • 28. februar-4. mars: Vinterferie (fri)
 • 28. februar-4. mars kl. 08.30-15.30: Vinterferiekurs på Union Scene i Drammen, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik
 • Fredag 11. mars kl. 15.00-16.30: Skolekorpsmøte i store møterom på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Tirsdag 15. mars kl. 18.00: Elevscene for debutanter på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Onsdag 23. mars kl. 18.00: Elevscene i storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Torsdag 24. mars kl. 18.00: Elevscene i kommunestyresalen på Knutepunkt Svelvik
 • Mandag 28. mars kl. 13.45-14.30: Oppstart babysang i kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Onsdag 30. mars kl. 18.00: Elevscene i kultursalen på  Kulturskolens lokasjon Union Scene

April

 • Lørdag 2. april kl. 16.00 og 18.00: Jubileumskonsert for elever på Talentprogram for unge musikere på Folkets hus i Krokstadelva
 • 11.-18. april: Påskeferie (fri)
 • Lørdag 23. april kl. 12.00-15.00: Kulturskolens aktivitetsdag på Union scene i Drammen, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik
 • Søndag 24. april kl. 10.00-16.30: Horndagen 2022 i kultursalen/multisal på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • 25.-29. april: Kulturskolens uke
 • Mandag 25. april kl. 18.00: Elevscene for ungdom på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Tirsdag 26. april kl. 18.00: Elevscene for ungdom i lillesalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Fredag 29. april: Den internasjonale Dansens dag

Mai

 • Søndag 1. mai: Frist for re-registrering for eksisterende elever
 • 14.-15. mai kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (figurforming) i kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Søndag 15. mai: Påmeldingsfrist for nye elever
 • Tirsdag 17. mai: Grunnlavsdag (fri)
 • Tirsdag 17. mai: Festforestilling i Drammens teater m/elever fra Talentprogram for unge musikere (med forbehold)
 • Torsdag 26. mai: Kristi Himmelfart (fri)
 • Fredag 27. mai: Undervisningsfri i grunnskolen og Kulturskolen

Juni

 • Fredag 3. juni kl. 15.00-18.00: Prøvespill til Talentprogram for unge musikere
 • Mandag 6. juni: 2. pinsedag (fri)
 • 8.-14. juni: Individuell og seksjonsvise sommeravslutninger
 • Tirsdag 14. juni: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • Onsdag 15. juni kl. 18.00: Sommerforestilling i samfunnshuset i Svelvik
 • Onsdag 15. juni kl. 18.00: Sommerforestilling på hovedscenen/Union Scene
 • Torsdag 16. juni kl. 18.00: Sommerforestilling i storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • 20.-24. juni kl. 08.30-15.30: Sommerferiekurs på Union Scene i Drammen, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik