Aktivitetsplan

Her finner du oversikt over Kulturskolens arrangementer, ferier, planleggingsdager og frister.

August

 • Torsdag 18. august kl. 18.00: Semesteråpning på Kulturskolens lokasjoner Union Scene, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik
 • Mandag 22. august: Undervisningsstart i Kulturskolen

September

 • Mandag 5. september kl. 19.00: Oppstartsmøte for elever og foresatte på Talentprogram for unge musikere i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union
 • 8.-25. september: Kunst Rett Vest
 • Lørdag 10. september kl. 14.00: Opera Café med elever fra talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Onsdag 14. september: Ekstraordinært årsmøte i Union Strykeorkester i Black Box på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Torsdag 15. september: Frist for å søke om redusert elevbetaling
 • Lørdag 17. september kl. 12.00-15.00: Union Scene for barn med danseworkshop på Union Scene
 • Lørdag 24. september: Globus Internasjonale mat- og kulturfestival på Knutepunkt Strømsø
 • Torsdag 29. september kl. 18.00: Elevscene i Storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Torsdag 29. september kl. 18.00: Elevscene i Store møterom på Kulturskolens lokasjon Union

Oktober

 • Lørdag 1. oktober: Påmeldingsfrist til UMM
 • Lørdag 1. oktober: Søknadsfrist for Inspirasjonskonkurransen
 • 3.-7. oktober: Høstferie (undervisningsfri)
 • 3.-7. oktober kl. 08.30-15.30: Høstferiekurs - KulturLab for barn i alderen 6-10 år på Kulturskolens lokasjon Union, Folkest hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik
 • Mandag 10. oktober kl. 13.45-14.30: Oppstart babysangkurs - Musikk fra livets begynnelse
 • Mandag 10. oktober: Oppstart KulturskoleSatellitt Solberg 
 • Tirsdag 11. oktober: Oppstart KulturskoleSatellitt Fjell
 • Fredag 14. oktober kl. 15.00-16.30: Skolekorpsmøte på Kulturskolens lokasjon Union
 • 15.-16. oktober kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (grafikk) i Kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Lørdag 15. oktober kl. 14.00: Opera Café med elever fra talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Tirsdag 18. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i Kommunestyresalen på Knutepunkt Svelvik
 • Tirsdag 18. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i Storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • Onsdag 19. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union
 • 20.-23. oktober: Drammen Arts festival
 • 22.-23. oktober: Midgardskonkurransen i Horten
 • Lørdag 22. oktober kl. 12.00-15.00: Union Scene for barn med musikklek på Union Scene
 • Søndag 23. oktober: TV-aksjonen (Leger uten grenser)
 • 24.-28. oktober: Kulturskolens kulturfestival på alle Kulturskolens lokasjoner, unntatt KulturskoleSatellittene
 • Onsdag 26. oktober kl. 16.00-17.30: Bandkonsert på Undergrunnen i Svelvik
 • Onsdag 28. oktober kl. 18.00: Strykekonsert med elever fra Drammen kulturskole i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union
 • 28. oktober kl. 18.00: Ensemblekonsert med elever fra talentprogram for unge musikere i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union

November

 • Søndag 6. november: Inspirasjonskonskurranse 1. runde i Aulaen i Håndverkergården
 • 12.-13. november: Ungdomens musikkmesterskap regionalt for Viken og Oslo
 • Mandag 14. novmeber kl. 18.00: Elevscene - Debut for de ferskeste elevene i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union
 • Onsdag 16. november kl. 18.00: Elevscene i Storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • 19.-20. november kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (tegning) i Kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Lørdag 19. november kl. 14.00: Opera Café med elever fra talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Søndag 20. november kl. 13.00-16.00: Øvedag til tverrfaglig prosjekt
 • Mandag 21. november kl. 18.00: Elevscene i Kommunestyresalen på Knutepunkt Svelvik
 • Lørdag 26. november kl. 13.00: Elevscene med Pop-Fabrikken på Union Scene
 • Tirsdag 29. november: Julevisning på KulturskoleSatallitt Fjell på Fjell skole
 • Onsdag 30. november kl. 17.00: Juleforestilling KulturskoleSatellitt Konnerud på Konnerud skole

Desember

 • Fredag 2. desember kl. 17.30: Årsprøver for talentprogram for unge musikkere (elever fra barnetrinnet) i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union 
 • Fredag 2 desember kl. 18.00: Adventskonsert i Fjell kirke
 • Lørdag 3. desember kl. 12-15: Juleavsluttning for Union Scene for barn
 • Lørdag 3. desember kl. 14.00: Konsert/konkurranse for elever på talentprogram for unge musikere (elever fra ungdomstrinn/vgs) i samarbeid med Musikkens Venner Drammen i Hånderverkergården i Drammen
 • Søndag 4. desember: Inspirasjonskonskurranse runde 2. (finale) i Salen i Håndverkergården i Drammen
 • Torsdag 8. desember: Julevisning KulturskoleSatellitt Brandengen på Brandengen skole
 • 12.-16. desember: Individuelle og seksjonsvise juleavslutninger
 • Mandag 12. desember kl. 17.00: Elevkveld for KulturskoleSatellitt Solberg på Solberg skole
 • Onsdag 14. desember kl. 18.30: Adventskonsert i Strømsø kirke
 • Fredag 16. desember: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • Mandag 19. desember kl. 18.00: Juleforestilling i Kommunestyresalen på Knutepunkt Svelvik
 • Tirsdag 20. desember kl. 18.00: Juleforestilling i Storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • Onsdag 21. desember kl. 18.00: Juleforestilling på Hovedscenen på Union Scene

Januar

 • Mandag 2. januar: Første undervisningsdag
 • Mandag 2. januar kl. 13.45-14.30: Oppstart kurs i babysang - Musikk fra livets begynnelse
 • Lørdag 14. januar: Åpen dag på Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere på Norges Musikkhøgskole i Oslo
 • 20.-22. januar: Ungdommens Musikkmesterskap Nasjonalt på Norges Musikkhøgskole i Oslo
 • Lørdag 21. januar kl. 14.00: Opera Café med elever fra talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Søndag 22. januar: Øvedag for tverrfaglig forestilling i Kulturskolens lokaler på Union Scene
 • Mandag 30. januar kl. 18.00: Elevscene på Kulturskolens lokasjon Union

Februar

 • Fredag 3. februar kl. 18.00: Grovmessingkonsert i Storsalen på Folkets hus i KrokstadelvaMandag
 • Søndag 5. februar: Frist for påmelding til UKM
 • Mandag 6. februar kl. 18.00: Elevscene i Storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • Tirsdag 7. februar kl. 18.00: Elevscene i Kommunestyresalen på Knutepunkt Svelvik
 • 11.-12. februar kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (maling) i Kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Lørdag 11. februar kl. 14.00: Opera Café med elever fra talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Onsdag 15. februar: Frist for å søke om redusert elevbetaling
 • 18.-19. februar: Øvingshelg for tverrfaglig forestilling i Kulturskolens lokaler på Union Scene
 • Lørdag 18. februar kl. 18.00-21.00: UKM Drammen fellesarrangement på G60-scene.
 • Onsdag 22. februar kl. 18.00: Elevscene i Kunstsalen på Kulturskolens lokasjon Union
 • 27. februar-3. mars: Vinterferie (undervisningsfri)
 • 27. februar-3. mars: Vinterferiekurs - Musikaluke for barn i alderen 8-13 år på Kulturskolens lokasjon Union, Folkest hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik

Mars

 • 27. februar-3. mars: Vinterferie (undervisningsfri)
 • 27. februar-3. mars: Vinterferiekurs - Musikaluke for barn i alderen 8-13 år på Kulturskolens lokasjon Union, Folkest hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik
 • Torsdag 2. mars: Øvedag for tverrfaglig forestilling i Kulturskolens lokaler på Union Scene
 • Fredag 3. mars: Generalprøve for tverrfaglig forestilling i Bragesalen på Union Scene
 • 4.-5. mars: Premiere og tverrfaglig forestilling i Bragesalen på Union Scene
 • 10.-12. mars: DUS (Den Unge Scenen) - teaterfestival hvor elever fra Kulturskolen skal delta
 • Fredag 10. mars kl. 15.00-16.30: Skolekorpsmøte på Kulturskolens lokasjon Union
 • Mandag 13. mars kl. 13.45-14.30: Oppstart kurs i babysang - Musikk fra livets begynnelse
 • Torsdag 16. mars kl. 18.00: Elevscene- Debut for de ferskeste elevene på Kulturskolens lokasjon Union
 • Fredag 17. mars kl. 11.00: Konsert med elever fra talentprogram for unge musikere i forbindelse med Halvorsen Musikkfest i Bragernes kirke
 • Søndag 19. mars kl. 12.30: Konsert med elever fra talentprogram for unge musikere i Fjell kirke
 • Tirsdag 21. mars kl. 18.00: Elevscene- Debut for de ferskeste elevene på Folkest hus i Krokstadelva
 • 24.-25. mars: NM i Janitsjar i Trondheim
 • Lørdag 25. mars kl. 12-15: Korpsdag på Union Scene
 • Lørdag 25. mars kl. 14.00: Opera Café med elever fra talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Torsdag 30. mars kl. 18.00: Elevscene på Samfunnshuset i Svelvik

April

 • 3.-10. april: Påskeferie
 • Lørdag 22. april kl. 12.00-15.00: Kulturskolens aktivitesdag
 • 24.-28. april: Kulturskolen uke
 • Tirsdag 25. april kl. 18.00: Ungdomselevscene i Black Box på Kulturskolens lokasjon Union
 • Onsdag 26. april kl. 18.00: Ungdomselevscene i Storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Fredag 28. april kl. 18.30: Samarbeidskonsert Kulturskolen og Drammen konsertorkester i Storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Lørdag 29. april: Den internasjonale Dansens dag
 • Lørdag 29. april kl. 14.00: Opera Café med elever fra talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen

Mai 

 • Mandag 1. mai: Arbeidernes dag (undervisningsfri)
 • Mandag 1. mai: Frist for re-registrering for eksisterende elever
 • Fredag 5. mai kl. 17.30 og 19.00: Årsprøver for elever ved talentprogram for unge musikere
 • 6.-7. mai kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (figurforming) i kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Mandag 15. mai: Påmeldingsfrist for nye elever
 • Onsdag 17. mai: Grunnlovsdag (fri)
 • Torsdag 18. mai: Kristi Himmelfart (fri)
 • Fredag 19. mai: Undervisningsfri i grunnskolen og Kulturskolen
 • Mandag 29. mai: 2. pinsedag (fri)
 • Tirsdag 30. mai: Sommerforestilling på KulturskoleSatellitt på Fjell skole
 • Onsdag 31. mai: Sommerforestilling på KulturskoleSatellitt på Konnerud skole

Juni

 • Torsdag 1. juni: Sommerforestilling på KulturskoleSatellitt på Brandengen skole
 • Fredag 2. juni: Prøvespill til Talentprogram for unge musikere
 • Fredag 2. juni: Elevscene i forbindelse med KulturNatt på Galleri Athene
 • 3.-4. juni: Kulturhælj på Tusenårsstedet i Krokstadelva
 • Søndag 4. juni kl. 14.00: Konsert med Drammen symfoniorkester og solister fra Drammen kulturskole på Baafarveværket i Modum
 • Mandag 5. juni: Sommerforestilling på KulturskoleSatellitt på Solberg skole
 • 6.-12. juni: Individuell og seksjonsvise sommeravslutninger
 • Søndag 11. juni: Konsert med elever fra talentprogram for unge musikere i Sande kirke
 • Mandag 12. juni: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • Tirsdag 13. juni kl. 18.00: Sommerforestilling i Samfunnshuset i Svelvik
 • Onsdag 14. juni kl. 18.00: Sommerforestilling i Storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • Torsdag 15. juni kl. 18.00: Sommerforestilling på hovedscenen/Union Scene
 • 19.-23. juni kl. 08.30-15.30: Sommerferiekurs på Kulturskolens lokasjoner Union, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik