Aktivitetsplan

Her finner du oversikt over Kulturskolens arrangementer, ferier, planleggingsdager og frister for skoleåret 23/24.

August

 • Mandag 21. august kl. 18.00: Semesteråpning på Kulturskolens lokasjoner Union Scene, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik
 • Tirsdag 22. august: Undervisningsstart i Kulturskolen

September

 • Fredag 1. september: Frist for å søke om redusert elevbetaling/friplass
 • Mandag 4. september kl. 19.00: Oppstartsmøte for elever og foresatte på Talentprogram for unge musikere i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union
 • 22.-24. september: Seminar og konsert med Drammen konsertorkester og musikanter fra skolekorpsene og Kulturskolen i Harmonien i Drammen
 • Lørdag 23. september kl. 14.00: Opera Café med elever fra talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Onsdag 27. september kl. 18.00: Elevscene i Store møterom på Kulturskolens lokasjon Union
 • Torsdag 28. september kl. 18.00: Elevscene i Storsalen på Folkets hus i Krokstadelva

Oktober

 • Søndag 1. oktober: Søknadsfrist for Inspirasjonskonkurransen
 • 2.-6. oktober: Høstferie (undervisningsfri)
 • 2.-6. oktober kl. 08.30-15.30: Høstferiekurs - KulturLab for barn i alderen 6-10 år på Union Scene
 • Mandag 9. oktober kl. 13.45-14.30: Oppstart babysangkurs - Musikk fra livets begynnelse
 • Fredag 13. oktober kl. 15.00-16.30: Skolekorpsmøte på Masala ved Kulturskolens lokasjon Union
 • 14.-15. oktober kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (grafikk) i Kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Lørdag 14. oktober kl. 14.00: Opera Café med elever fra talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Tirsdag 17. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i Kommunestyresalen på Knutepunkt Svelvik
 • Onsdag 18. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i Storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • Torsdag 19. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union
 • 21.-22. oktober: Øvelse og konsert med Buskerud ungdomsjazzorkester og talentprogram for unge musikere
 • 21.-22. oktober: Midgardskonkurransen i Horten
 • 23.-27. oktober: Kulturskolens kulturfestival på alle Kulturskolens lokasjoner, unntatt KulturskoleSatellittene
 • Torsdag 26. oktober kl. 18.00: Café-konsert med elever fra Kulturskolen og deltakere fra G60
 • 28.-29. oktober: Drammen Arts festival
 • Lørdag 28. oktober kl. 12.00-15.00: Halloween med Kulturskolen, Union Scene

November

 • Søndag 5. november: Inspirasjonskonskurranse 1. runde
 • Lørdag 11. november kl. 14.00: Opera Café med elever fra talentprogram for unge musikere i Håndverkergården i Drammen
 • Tirsdag 14. november kl. 18.00: Elevscene i Kommunestyresalen på Knutepunkt Svelvik
 • Tirsdag 14. novmeber kl. 18.00: Elevscene - Debut for de ferskeste elevene i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union
 • Onsdag 15. november: Utmeldingsfrist for vårsemester
 • Onsdag 15. november kl. 18.00: Elevscene i Storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Torsdag 16. november: Åpen dag på Norges musikkhøgskole
 • 18.-19. november kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (tegning) i Kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Torsdag 30. november kl. 17.00: Julevisning Kulturskolesatellitt Brandengen i Rundtomhuset på Brandengen skole

Desember

 • Fredag 1. desember kl. 17.30: Årsprøver for talentprogram for unge musikkere (elever fra barnetrinnet) i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union 
 • Fredag 1. desember kl. 18.00: Adventskonsert i Fjell kirke
 • Lørdag 2. desember kl. 12.00-15.00: Elevscene med Pop-Fabrikken på Union Scene
 • Lørdag 2. desember kl. 14.00: Konsert/konkurranse for elever på talentprogram for unge musikere (elever fra ungdomstrinn/vgs) i samarbeid med Musikkens Venner Drammen i Hånderverkergården i Drammen
 • Søndag 3. desember: Inspirasjonskonskurranse runde 2. (finale)
 • Mandag 4. desember kl. 17.00: Julevisning på Kulturskolesatellitt Solberg i gymsalen på Solberg skole
 • Tirsdag 5. desember kl. 17.00: Julevisning på Kulturskolesatellitt Fjell på Fjell skole
 • Onsdag 6. desemberr kl. 17.00: Julevisning Kulturskolesatellitt Konnerud i gymsalen på Konnerud skole
 • 7.-13. desember: Individuelle og seksjonsvise juleavslutninger
 • Onsdag 13. desember: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • Onsdag 13. desember kl. 18.00: Adventskonsert i Åssiden Kirke
 • Torsdag 14. desember kl. 18.00: Juleforestilling på Samfunnshuset i Svelvik
 • Mandag 18. desember kl. 18.00: Juleforestilling i Storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • Tirsdag 19. desember kl. 18.00: Juleforestilling på Hovedscenen på Union Scene

Januar

 • Tirsdag 2. januar: Undervisningsfri i grunnskolen og Kulturskolen
 • Onsdag 3. januar: Første undervisningsdag
 • Mandag 8. januar kl. 13.45-14.30: Oppstart kurs i babysang - Musikk fra livets begynnelse
 • Lørdag 13. januar: Åpen dag på Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere på Norges Musikkhøgskole i Oslo
 • 19.-20. januar: Slagverksseminar i Kulturskolens lokaler på Union Scene
 • Mandag 29. januar kl. 18.00: Elevscene på Store møterom på Kulturskolens lokasjon Union

Februar

 • Torsdag 1. februar: Frist for å søke om redusert elevbetaling/friplass
 • Tirsdag 6. februar kl. 18.00: Elevscene for de yngste elevene i Kommunestyresalen på Knutepunkt Svelvik
 • 10.-11. februar kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (maling) i Kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Lørdag 17. februar kl. 18.00-21.00: UKM Drammen fellesarrangement
 • Onsdag 21. februar kl. 18.00: Elevscene i Kunstsalen på Kulturskolens lokasjon Union
 • 26. februar-1. mars: Vinterferie (undervisningsfri)
 • 26. februar-1. mars: Vinterferiekurs - Musikaluke for barn i alderen 8-13 år på Kulturskolens lokasjon Union, Folkest hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik

Mars

 • 26. februar-1. mars: Vinterferie (undervisningsfri)
 • 26. februar-1. mars: Vinterferiekurs - Musikaluke for barn i alderen 8-13 år på Kulturskolens lokasjon Union, Folkest hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik
 • 3. mars: 2 forestillinger på Drammen teater av musikalen "Barn i hjertet" (tverrfaglig prosjekt)
 • Fredag 15. mars kl. 15.00-16.30: Skolekorpsmøte på Masala ved Kulturskolens lokasjon Union
 • 10.-17. mars: Halvorsen musikkfest
 • Torsdag 14. mars kl. 18.00: Elevscene på Samfunnshuset i Svelvik
 • Mandag 18. mars kl. 18.00: Elevscene for de ferskeste elevene i Kultursalen på Kulturskolens lokasjon Union
 • Mandag 18. mars kl. 18.00: Elevscene for de yngste elevene i Storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Tirsdag 19. mars kl. 18.00: Elevscene i Storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • 25. mars.-1. april: Påskeferie

April

 • 25. mars.-1. april: Påskeferie
 • Tirsdag 2. april: Første undervisningsdag på Kulturskolen (OBS! Gunnskolen starter ikke opp før 3. april)
 • Mandag 8. april kl. 13.45-14.30: Oppstart kurs i babysang - Musikk fra livets begynnelse
 • 19. - 20. april: UKM Fylkesmønstring i Kongsberg
 • Lørdag 20. april kl. 12.00-15.00: Kulturskolens aktivitesdag
 • 22.-26. april: Kulturskolens uke
 • Mandag 22. april kl. 18.00: Elevscene i Kommunestyresalen på Knutepunkt Svelvik
 • Onsdag 24. april kl. 18.00: Ungdomselevscene i Storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Torsdag 25. april kl. 18.00: Ungdomselevscene i Black Box på Kulturskolens lokasjon Union
 • Fredag 26. april kl. 19.00: Samarbeidskonsert Kulturskolen og Drammen konsertorkester i Harmonien. Solister og ensembler fra Kulturskolens talentprogram for unge musikere. 

Mai 

 • Onsdag 1. mai: Arbeidernes dag (undervisningsfri)
 • Onsdag 1. mai: Frist for utmelding
 • 4.-5. mai kl. 09.00-16.00: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst (figurforming) i kunstverkstedet på Kulturskolens lokasjon Union Scene
 • Torsdag 9. mai: Kristi Himmelfart (fri)
 • Fredag 10. mai: Undervisningsfri i grunnskolen og Kulturskolen
 • Onsdag 15. mai: Hovedopptak starter
 • Fredag 17. mai: Grunnlovsdag (fri)
 • Mandag 20. mai: 2. pinsedag (fri)
 • Fredag 24. mai: KulturNatt
 • Fredag 24. mai kl. 18.00: Hornkonsert med Kulturskoleelever i forbindelse med KulturNatt i Strømsø kirke
 • Fredag 24. mai: Elevscene i forbindelse med KulturNatt på Galleri Athene

Juni

 • Tirsdag 4. juni kl. 17.00: Sommervisning for Kulturskolesatellitt Fjell på Fjell skole
 • Onsdag 5. juni kl. 17.00: Sommervisning for Kulturskolesatellitt Konnerud i gymsalen på Konnerud skole
 • Torsdag 6. juni kl. 17.00: Sommervisning for Kulturskolesatellitt Brandengen i Rundtomhuset på Brandengen skole
 • Fredag 7. juni: Prøvespill til Talentprogram for unge musikere
 • Lørdag 8. juni: Kulturhælja, Mjøndalen torg
 • Mandag 10. juni kl. 17.00: Sommervisning for Kulturskolesatellitt Solberg i gymsalen på Solberg skole
 • 11.-17. juni: Individuell og seksjonsvise sommeravslutninger
 • 15. juni: Fjell bydelsdag
 • Mandag 17. juni: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • Tirsdag 18. juni kl. 18.00: Sommerforestilling i Samfunnshuset i Svelvik
 • Onsdag 19. juni kl. 18.00: Sommerforestilling i Storsalen på Folkest hus i Krokstadelva
 • Torsdag 20. juni kl. 18.00: Sommerforestilling på hovedscenen/Union Scene
 • 24.-28. juni kl. 08.30-15.30: Sommerferiekurs på Kulturskolens lokasjoner Union, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik