Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt kunst- og kulturformidlingsprogram hvor alle kommuner forplikter seg til å gi kunst- og kulturopplæring til alle elever i grunnskolen.

DKS lokalt samarbeider tett med Viken fylkeskommune og lokale kunst- og kulturaktører. I den lokale delen av DKS skal elevene møte kunst- og kulturuttrykk gjennom deltakelse og aktivitet i samhandling med profesjonelle utøvere.

Programmet for DKS i Drammen finner du på nettsidene til Viken fylkeskommune:

I Drammen er DKS:

 • Gratis for alle skoler
 • Obligatorisk
 • En naturlig del av alle skolens planer
 • Forankret i den til enhver tid gjeldene læreplanverk
 • Kvalitetssikret
 • Faste trinnvise tilbud med lokal forankring
 • En grunnstamme av tilbud for alle barn hvert skoleår som inneholder musikk, visuell kunst, litteratur, teater/scenekunst og kulturarv

Målet med DKS er:

 • Å bidra til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
 • Å legge til rett for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
 • Å bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål
 • Å være et program som er forankret i Kunnskapsløftet

Utøver?

Lokale utøvere kan melde inn tilbud om deltagelse i lokal DKS via søknadsskjema:

Frister for å søke:

 • 1. oktober

Søknad sendes pr e-post til: