Kontaktinformasjon til administrasjonen

Telefon

32 04 56 80

E-post

drammen.kulturskole@drammen.kommune.no

Besøksadresser

Lokasjon Union Scene (her ligger også administrasjonen):

Grønland 60 - Inngang 4
3045 Drammen

Lokasjon Folkets hus i Krokstadelva:

A J Horgens vei 25
3055 Krokstadelva

Lokasjon Knutepunkt Svelvik:

Åsgaten 24
3060 Svelvik

Administrasjon Kulturskole

Virksomhetsleder Kulturskole og Ung Kultur/Rektor Drammen kulturskole: Geir Morten Hansen
Telefon: 32 04 56 82 / 467 83 000
E-post: geir.morten.hansen@drammen.kommune.no

Avdelingsleder Kulturskole: Håvard Reffhaug Skarre
Telefon: 950 41 208
E-post: havard.reffhaug.skarre@drammen.kommune.no

Avdelingsleder Kulturskole: Kristina Lystad
Telefon: 457 24 684
E-post: kristina.lystad@drammen.kommune.no

Fagansvarlig Kulturskole og ung kultur: Sven-Erik Nilssen
Telefon: 909 31 059
E-post: sven-erik.nilssen@drammen.kommune.no

Administrasjonskonsulent: Hanne Elven
Telefon: 32 04 56 85 / 905 11 815
E-post: hanne.elven@drammen.kommune.no

Administrasjonskonsulent: Maia Guldal
Telefon: 32 04 56 80
E-post: maia.guldal@drammen.kommune.no

Administrasjon/lærer: Hilde Ludvigsen Akerlie
Telefon: 33 78 02 63
E-post: hilde.ludvigsen.akerlie@drammen.kommune.no

Prosjektleder/lærer: Kristin Johnsdatter Søraune
Telefon: 922 07 264
E-post: kristin.johnsdatter.soraune@drammen.kommune.no

Administrasjon Den kulturelle skolesekken

Kulturkonsulent: Christin Hoff
Telefon: 32 04 56 84 / 971 88 009
E-post: christin.hoff@drammen.kommune.no

Kulturkonsulent: Hilde Glesne
Telefon: 32 04 56 98 / 951 84 203
E-post: hilde.glesne@drammen.kommune.no