Kontaktinformasjon til administrasjonen

Telefon

32 04 56 80

E-post

drammen.kulturskole@drammen.kommune.no

Administrasjon Kulturskole

Virksomhetsleder Kulturskole og Ung Kultur/Rektor Drammen kulturskole: Geir Morten Hansen
Telefon: 32 04 56 82 / 46 78 30 00
E-post: geir.morten.hansen@drammen.kommune.no

Avdelingsleder Kulturskole: Kristina Lystad
Telefon: 45 72 46 84
E-post: kristina.lystad@drammen.kommune.no

Fagansvarlig Kulturskole og ung kultur: Sven-Erik Nilssen
Telefon: 90 93 10 59
E-post: sven-erik.nilssen@drammen.kommune.no

Administrasjonsansvarlig: Hilde Glesne
Telefon: 95 18 42 03
E-post: hilde.glesne@drammen.kommune.no

Administrasjonskonsulent: Ann-Cecilie Undrum
Telefon: 32 04 56 80 
E-post: ann.cecilie.undrum@drammen.kommune.no

Administrasjon/lærer: Hilde Ludvigsen Akerlie
E-post: hilde.ludvigsen.akerlie@drammen.kommune.no

Administrasjon Den kulturelle skolesekken

Kulturkonsulent: Christin Hoff
Telefon: 97 18 80 09
E-post: christin.hoff@drammen.kommune.no