Kontaktinformasjon til administrasjonen

Telefon

32 04 56 80

E-post

drammen.kulturskole@drammen.kommune.no

Administrasjon Kulturskole

Virksomhetsleder Kulturskole og Ung Kultur/Rektor Drammen kulturskole: Geir Morten Hansen
Telefon: 32 04 56 82 / 467 83 000
E-post: geir.morten.hansen@drammen.kommune.no

Avdelingsleder Kulturskole: Håvard Reffhaug Skarre
Telefon: 950 41 208
E-post: havard.reffhaug.skarre@drammen.kommune.no

Avdelingsleder Kulturskole: Kristina Lystad
Telefon: 457 24 684
E-post: kristina.lystad@drammen.kommune.no

Fagansvarlig Kulturskole og ung kultur: Sven-Erik Nilssen
Telefon: 909 31 059
E-post: sven-erik.nilssen@drammen.kommune.no

Administrasjonsansvarlig: Heidi Palm Sandberg
Telefon: 32 04 56 85 
E-post: heidi.therese.palm.sandberg@drammen.kommune.no

Administrasjonskonsulent: Ann-Cecilie Undrum
Telefon: 32 04 56 80 
E-post: ann.cecilie.undrum@drammen.kommune.no

Administrasjon/lærer: Hilde Ludvigsen Akerlie
Telefon: 33 78 02 63
E-post: hilde.ludvigsen.akerlie@drammen.kommune.no

Prosjektleder/lærer: Kristin Johnsdatter Søraune
Telefon: 922 07 264
E-post: kristin.johnsdatter.soraune@drammen.kommune.no

Administrasjon Den kulturelle skolesekken

Kulturkonsulent: Christin Hoff
Telefon: 32 04 56 84 / 971 88 009
E-post: christin.hoff@drammen.kommune.no

Kulturkonsulent: Hilde Glesne
Telefon: 32 04 56 98 / 951 84 203
E-post: hilde.glesne@drammen.kommune.no