Kulturskole i Svelvik

En av Drammen kulturskoles lokasjoner finner du i Svelvik. Her undervises det fra mandag til fredag hver uke.

Tilbud

I Svelvik undervises det i følgende:
Piano
Gitar
Slagverk
Saxofon
Klarinett
Fløyte
Trombone
Tuba
Sanggruppe
Band
Visuell kunst
Teater
Dans

Påmelding til Kulturskoleundervisning i Svelvik.

Lærere

Tania Borisova – Piano
Heidi Trettøy Simonsen – Teater og sanggruppe
Stine I. S. Wold-Kjørstad – Klarinett og saxofon
Torill Johannessen - Fløyte
Ingunn Lia Pedersen – Trombone og tuba
Victor Skåden – Slagverk
Ole Martin Thomassen – Gitar og band
Hilde Ludvigsen Akerlie – Visuell kunst
Anne Kristine Bruserud - Dans

Lokaler

Kulturskolen har sine undervisningsrom i kjelleren på Knutepunkt Svelvik, ved siden av biblioteket. I tillegg undervises det i dans i den tidligere kommunestyresalen i samme bygg. På Svelvik ungdomsskole undervises det i kunst, og bandundervisningen foregår på Ungdomskulturhuset Undergrunnen.

Kontaktinfo

Telefon: 32 04 56 80
E-post: drammen.kulturskole@drammen.kommune.no
Adresse Knutepunkt Svelvik: Åsgaten 24, 3060 Svelvik