Utmelding

Ønsker du å melde eleven ut fra et undervisningstilbud i løpet av skoleåret må det gis skriftlig beskjed til drammen.kulturskole@drammen.kommune.no

  • Ved utmelding etter semesterstart må inneværende semester betales. Dette gjelder også hvis faktura ikke er sendt ut ennå.
  • Læreren kan ikke motta utmeldinger, hverken muntlig eller skriftlig.
  • Manglende oppmøte til undervisning vil ikke gi betalingsfritak.

Frister

  • Høstsemester: Elevplass må sies opp innen 1. august.
  • Vårsemester: Elevplass må sies opp innen 15. november.