Utmelding

Her finner du informasjon om hvordan du melder en elev ut av Drammen kulturskole.

Utmelding fra Kulturskolen gjøres i SpeedAdmin. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte oss på drammen.kulturskole@drammen.kommune.no.

  • Ved utmelding etter fristene, må inneværende semester betales. Dette gjelder også hvis faktura ikke er sendt ut ennå.
  • Læreren kan ikke motta utmeldinger, hverken muntlig eller skriftlig.
  • Manglende oppmøte til undervisning vil ikke gi betalingsfritak.

Fungerer ikke undervisningen helt? Ta kontakt med oss og vi vil prøve å hjelpe! 

Frister

  • Høstsemester: Elevplass må sies opp innen 1. mai.
  • Vårsemester: Elevplass må sies opp innen 15. november.