Eiker Arkiv

Eiker Arkiv ble etablert i 2003 og er et lokalhistorisk arkiv for kommunene Øvre Eiker og tidligere Nedre Eiker. Dette er et samarbeid med Eiker Historielag. Det er egne avdelinger i Nedre Eiker (Solberg Spinderi) og i Øvre Eiker (Hokksund bibliotek).

For mer informasjon: www.eikerarkiv.no

Formål, arbeidsområder og tilbud

Eiker Arkiv oppbevarer og registrerer ulike typer lokalhistorisk dokumentasjon, som arkivmateriale etter bedrifter og organisasjoner, fotografier, film, lydbånd, avisutklipp, samt registreringer av faste kulturminner og museale gjenstander. Eiker Arkiv kan også tilby foredrag og ekskursjoner.

Dugnadsdrift

Eiker Arkiv drives for en stor del på dugnad, og alle som har lyst er hjertelig velkommen til å delta. Det er lokale registreringsgrupper på de fleste tettstedene, ta kontakt for mer informasjon.

Åpningstider

Torsdager kl. 18.00-21.00 (Solberg Spinderi)
Fredag kl. 09.00-14.00 (Solberg Spinderi)

Ellers etter avtale.

Telefon

997 40 074

Besøksadresse

Solbergveien 22
3058 Solbergelva