Kulturminnedagene

Kulturminnedagene arrangeres årlig i hele Norge. I 2024 markeres dagene 31. august til 8. september.

Kulturminnedagene 31. august til 8. september 2024

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement og 50.000 besøkende rundt om i landet hvert år. Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven. Alle kan bli med på markeringen!

På kulturvern.no finner du informasjon om kulturminnedagene og hvordan du kan bli med som arrangør eller finne oversikt over alle registerte arrangement.

Tema for Kulturminnedagene 2024 "Spor, nettverk og forbindelser" er en påminnelse om at både den materielle og immatrielle kulturarven er et bilde på hvordan folk, samfunn, land og kulturer lenge har vært sammenkoblet, og hvordan vi fortsetter å være det gjennom verdier, praksis og et felles ønske om å beskytte og gi mening til vår individuelle og kollektive historie. 

Kontakt oss for innspill eller spørsmål: kommunepost@drammen.kommune.no