Kulturminnedagene

Kulturminnedagene arrangeres årlig i hele Norge. I 2023 markeres dagene 2. til 10. september.

Kulturminnedagene 2. til 10. september 2023

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement og 50.000 besøkende rundt om i landet hvert år. Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven. Alle kan bli med på markeringen!

På kulturvern.no finner du informasjon om kulturminnedagene og hvordan du kan bli med som arrangør eller finne oversikt over alle registerte arrangement.

I 2023 markeres Kulturminnedagene 2. til 10. september med temaet: Levende kulturarv. Her setter vi fokus på kunnskapen og håndverket som kreves for å ivareta kulturarven vår og de mange kulturminnene landet rundt.

Kontakt oss for innspill eller spørsmål: kommunepost@drammen.kommune.no