Kunstnerleiligheten AiR Union Papirbredden

Drammen kommune tilbyr kunstnere og artister gjesteopphold på Union Scene.

Aktører innen kunst- og kultur er sentrale bidragsytere til kommunens aktivitet, særpreg og identitet, og er avgjørende for attraktiviteten. AiR Union skal gi kunstnere fokusert tid til å fullføre, starte eller jobbe med et bestemt prosjekt i Drammen. Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere kan søke om arbeidsopphold i leiligheten. Ordningen er tverrfaglig og oppholdet er gratis.

AiR Union

Drammen kommune utlyser tilbud om kunstneropphold, på AiR Union, for profesjonelle kunstnere som jobber innen scenekunst, litteratur, musikk, visuell kunst eller film. Du må kunne dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet gjennom utdannelse og/eller praksis (eks. utstillinger, forestillinger, tekstutgivelser eller musikkutgivelse.)

AiR Union har som formål å tilrettelegge for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv av høy kvalitet i Drammen kommune. Vi inviterer både nasjonale og internasjonale kunstnere til å søke om et opphold i Drammen.

Om leiligheten:

Leiligheten har to soverom (ett med dobbeltseng ett med to køyesenger), oppholdsrom/kjøkken og bad. Den ligger sentralt plassert i tredje etasje, på Papirbredden i Drammen sentrum, med Buskerud kunstsenter, Drammensbiblioteket og Union Scene som nærmeste naboer.

Som en del av kunstneroppholdet utfordres deltagende kunstner til å dele sin praksis i et åpent arrangement i form av en workshop, foredrag eller annet. Det følger ikke stipend med oppholdet.

Søknaden:

  • Søknaden bør inneholde et klart mål om hvorfor man vil til Drammen, hvis man allerede har et lokalt samarbeidsprosjekt eller en lokal intensjonsavtale på plass legges dette ved søknadsteksten. Det er ikke obligatorisk å ha på plass et slikt samarbeid.
  • Legg ved en fyldig CV.
  • Husk å legge ved hvilken tidsperiode man ønsker å benytte seg av leiligheten.
  • Send søknaden til kunstnerleiligheten@drammen.kommune.no
  • Spørsmål kan stilles på e-post til karianne.helen.sand@drammen.kommune.no

Er det mange søkere som ønsker samme tidsperiode forbeholder kommunen seg retten til å fordele etter faglig skjønn.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist er 1. februar for opphold fra mars 2024 til mars 2025

Artist in Residence, Drammen (English)

Artists in the field of art and culture are central contributors to Drammen municipality's activities, character, and identity, and are essential for its attractiveness. AiR Union aims to provide artists with dedicated time to complete, start, or work on a specific project in Drammen. Professional artists and cultural workers can apply for a residency. The program is interdisciplinary, and the residency is free.

Drammen Municipality advertises an artist residency at AiR Union for professional artists working in the performing arts, literature, music, visual arts, or film. You must be able to document professional activity through education and/or practice (e.g., exhibitions, performances, published texts, or music releases).

AiR Union's purpose is to facilitate a more diverse and high-quality arts and culture scene in Drammen Municipality. We invite both national and international artists to apply for a residency in Drammen.

About the apartment:

The apartment has two bedrooms (one with a double bed and one with two bunk beds), a living room/kitchen, and a bathroom. It is centrally located on the third floor at Papirbredden in the center of Drammen, with Buskerud Art Center, Drammen Library, and Union Scene as its closest neighbors.

As part of the artist residency, participating artists are encouraged to share their practice in an open event such as a workshop, lecture, or other forms. There is no grant included in the residency.

The application: 

  • The application should include a clear goal for why you want to come to Drammen. If you already have a local collaborative project or a local intention agreement in place, please attach it to your application text. It is not mandatory to have such a collaboration in place.
  •  Include a detailed CV.
  • Remember to specify the time period you wish to use the apartment.
  • Send your application to kunstnerleiligheten@drammen.kommune.no.
  • Questions can be directed to karianne.helen.sand@drammen.kommune.no.

If there are multiple applicants requesting the same time period, the municipality reserves the right to allocate based on professional judgment.

Incomplete applications will not be considered.

The application deadline is February 1st for stays from March 2024 to March 2025.

Besøksadresse

Grønland 60 (Union)
Drammen