Den kulturelle spaserstokken

I Drammen kommune legger vi stor vekt på å gi eldre gode kulturopplevelser. Hver måned er det et innholdsrikt program gjennom "Spaserstokken" på institusjoner og eldresenter.

På grunn av den pågående virussituasjonen har vi dessverre sett det nødvendig å avlyse/utsette enkelte kulturtiltak rettet mot helseinstitusjoner, i regi av Den kulturelle spaserstokken. Vi beklager dette og kommer tilbake med nye datoer. Kontaktpersoner ved de forskjellige konsertarenaer blir også kontaktet direkte. Oppdatert oversikt på Facebook - Drammen - Den kulturelle spaserstokken.

Hva er "Den kulturelle spaserstokken"?

Den kulturelle spaserstokken er en økonomisk støtteordning der målet er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Ordningen fremmer økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt. Spaserstokken skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Kontakt

Kontakt Marit Thomassen for mer informasjon om programmet til Den Kulturelle Spaserstokken i Drammen.