Drammen kommunes festivalstøtte skal være et middel for et skape et allsidig kunst- og kulturliv i hele kommunen og bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av innenfor hele bredden av kunstuttrykk som for eksempel film, teater, musikk, visuell kunst og dans. Man kan søke på ordningen i inntil 3 år.

Mottakere og søkere av tilskuddet:

  • Mottakere - godkjent
  • Mottakere - avslag