Har du et talent du gjerne vil dele med andre? UKM er for alle unge uansett hvilken kunstform du driver med.

UKM (Ung Kultur Møtes) er et landsomfattende arrangement åpent for all ungdom. UKM har vært en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur siden 1985, og er et nettverk av små lokale festivaler der unge kan delta med alle mulige kulturuttrykk.

Hver kommune sender deretter kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Til slutt samles ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen én gang i året.

Kunst, film, musikk, foto, stand up, sjonglering, dans eller magi – alt er lov. Alle mellom 13 og 20 år kan delta.

UKM Drammens lokalmønstring arrangeres flere steder i den nye kommunen i løpet av januar og februar. Lokalmønstringene er i regi av Ung Kultur.

Hvordan melde deg på?

Finn din mønstring på sidene til UKM. Påmelding skjer via UKMs nettsider, og åpner 1. november 2019.